ราคา ทำฟัน ราคาจัดฟัน ราคารากเทียม ราคาดัดฟัน
 Smile Signature

 smilesignature@hotmail.com 
contact@smilesignature.com

Smile Signature Store 

   ราคาทำฟัน ราตา  ค่ารักษาทันตกรรม ทำฟันราคาถูก

ค่ารักษาทางทันตกรรม

ราคามาตรฐาน ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในการบริการเพิ่มเติม
         ค่ารักษาของทางคลินิกทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์ เป็นราคาที่มีมาตรฐานและเท่าเทียมกันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายอื่นแฝง เช่น ค่าเครื่งมือบริการปลอดเชื้อ, ภาษี หรือแม้กระทั่งค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต ทั้งนี้ทางคลินิกยังมีการให้บริการให้ คำปรึกษาการรักษา ฟรี! อีกด้วย

 

 ค่ารักษาทางทันตกรรม
หน่วยละ
ดูโปรโมชั่น (บาท)
ค่ารักษา (บาท)

ทันตกรรมทั่วไป

 การตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก การวางแผนการรักษา
รายละ
ฟรี
ฟรี
 การอุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม
ด้านละ
600
900
 การอุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัมในด้านต่อไป
ด้านละ
-
600
 การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
ด้านละ
800-1,000
1,000-1,200
 ปิดช่องว่าง ระหว่างซี่ฟัน
ซี่
-
2,200
 วัสดุรองพื้น วัสดุกระตุ้นการสร้างเนื่อฟัน (ในกรณีฟันผุลึก)
รอยอุดละ
-
100

ฟอกสีฟัน

 การฟอกสีฟันด้วย Zoom
ครั้งละ
12,000
 การฟอกสีฟันด้วย Pola
ครั้งละ
10,000
 ฟอกสีฟันด้วย Pola พร้อมกับชุดฟอกสีฟัน น้ำยา Opalescence Gel 2 หลอดและ Tray 1 คู่
ครั้งละ
13,000
 การฟอกสีฟันด้วย Brite Smile
ครั้งละ
20,000
 ฟอกสีฟันทั้งปากทำในคลินิก (น้ำยา Opalescence Gel 3 หลอดและ Tray 1 คู่)
ครั้งละ
-
5,000

ครอบฟัน

 การครอบฟัน PFM โลหะทั้งชิ้น
ซี่ละ
9,000
12,000
 การครอบฟัน PFM โลหะผสมทอง 2%
ซี่ละ
12,000
14,000
 การครอบฟัน PFM โลหะผสมทอง 50%
ซี่ละ
16,000
20,000
 การครอบฟันPFMโลหะผสมทอง 85%
ซี่ละ
18,000
22,000
 การครอบฟันเซรามิก Procera
ซี่ละ
-
18,000
 การครอบฟันเซรามิก E-max
ซี่ละ
20,000
 การครอบฟันเซรามิก Cercon
ซี่ละ
25,000
 การครอบฟันเซรามิก 3M LAVA (1-5 ซี่)
ซี่ละ
25,000
 การครอบฟันเซรามิก 3M LAVA (มากกว่า 6ซี่)
-
25,000

วีเนียร์

 การทำวีเนียร์ Composite Resin (Bonding)
ซี่ละ
-
5,000
 การทำวีเนียร์ Empress Esthetics(1-5 ซี่)
ซี่ละ
12,000
 การทำวีเนียร์ Empress Esthetics (ตั้งแต่ 6 ซี่ ขึ้นไป)
ซี่ละ
12,000
 การทำวีเนียร์ eMax
ซี่ละ
14,000

ถอนฟัน

 การถอนฟัน
ซี่ละ
1,000
1,500
 การถอนฟันด้วยวิธีผ่าตัด ( ผ่าฟันคุค )
ซี่ละ
-
3,000-7,000

รักษารากฟัน

 การรักษารากฟัน (ฟันหน้า)
ซี่ละ
7,000
9,000
 การรักษารากฟัน (ฟันกรามน้อย)
ซี่ละ
9,000
10,000
 การรักษารากฟัน (ฟันกรามใหญ่)
ซี่ละ
10,000
12,000
 การรักษารากฟัน (ฟันกรามใหญ่ - กรณีซับซ้อน)
ซี่ละ
12,000
14,000

ฟันปลอมแบบถอดได้

 การทำฟันปลอมแบบถอดได้ฐานอคิลลิก (ซี่แรก)
plate
-
4,000-5,000
 การทำฟันปลอมแบบถอดได้ฐานอคิลลิก (ซี่ต่อไป)
ซี่ละ
-
500
 การทำฟันปลอมแบบถอดได้ฐานอคิลลิกทั้งปาก
ต่อขากรรไกร
-
15,000
 การทำฟันปลอมแบบถอดได้ฐานโลหะ (1-4 ซี่แรก)
ต่อชิ้น
-
12,000-14,000
 การทำฟันปลอมแบบถอดได้ฐานโลหะ (ซี่ต่อไป)
ซี่ละ
-
500

รากฟันเทียม

 การทำรากเทียมแบบMini (4 mini-implants) พร้อมด้วยฟันปลอม
ต่อขากรรไกร
-
80,000
 การทำรากเทียมแบบMini (6 mini-implants) พร้อมด้วยฟันปลอม
ต่อขากรรไกร
-
120,000
 การทำรากเทียม Intralock
ซี่ละ
60,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
75,000
 การทำรากเทียม Straumann SLA
ซี่ละ
75,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
90,000
 การทำรากเทียม Astra Tech
ซี่ละ
80,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
95,000
 การทำรากเทียมแบบมีฟันทันที Straumann
ซี่ละ
75,000 โปรแกรมผ่อนชำระ*
90,000
 การทำรากเทียมแบบทั้งปาก
-
-

 จัดฟัน

 การจัดฟันแบบโลหะ
ราย
50,000-65,000
 การจัดฟันแบบสีเหมือนฟัน
ราย
60,000-85000
 การจัดฟันด้วยเครื่องมือ Damon/ Clarity SL
ราย
70,000-90000
 Invisalign i7
ราย
120,000
 Invisalign Lite
ราย
120,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
150,000
 Invisalign Full
ราย
150,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
180,000
 การจัดฟันแบบด้านใน
ราย
-
150,000-180,000
 Retainer
ชิ้น
-
3,000

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รากฟันเทียม

ราคาที่กล่าวข้างต้นเป็นราคามาตรฐานในการทำ รากฟันเทียม พร้อมครอบฟัน ถ้าต้องการได้ ครอบฟัน หรือสะพานฟัน ที่เป็นเซรามิกทั้งชิ้นหรือวัสดุโลหะผสมที่คุณภาพสูงกว่าปกติจะต้องมีการเพิ่มค่าใช้จ่าย ในส่วนต่างเพิ่มเติมขึ้นจากแพ็คเกจ ค่าใช้จ่ายของการทำรากเทียมนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากการคำนวณค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็น ค่าปลูกกระดูก,  ค่าวัสดุผงกระดูกที่ใช้, ค่าเอ็กซเรย์, ค่ายา, ค่าถอนฟัน หรือแม้แต่ค่า ฟันปลอมชั่วคราว ซึ่งจะมีการคิดค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อมี การทำการรักษานั้นๆร่วมกับการทำ รากฟันเทียม

      การทำการรักษาด้วยรากเทียมเพื่อรองรับทั้งปากนี้ จะมีการขอชำระมัดจำตั้งแต่ก่อนเริ่มการรักษาขั้นตอนที่ 1 ที่เป็น ส่วนการศัลยกรรมทันที

ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ contact@smilesignature.com ราคาโปรโมชั่นดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าโดยขึ้นอยู่กับสต็อกรากเทียม

หมายเหตุ ค่าบริการที่แจ้งนี้เป็นราคาโดยประมาณในกรณีทั่วไป ซึ่งหลังจากการตรวจสภาพฟันแล้ว
ท่านสามารถตรวจสอบเงื่อนไข การรับประกัน

ราคาสิทธิประโยชน์นี้ จะมีจนถึง 30 กันยายน 2558

 

วิธีการชำระเงินค่าบริการ
1. ชำระเงินโดยตรงที่คลินิกทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์ ด้วยเงินสด บัตรเดบิต หรือ บัตรเครดิต
2. ชำระเงิน ออนไลน์โดยชำระผ่านบัตรเครดิต
Oversea Credit Cards Transactions

สำหรับบัตรเครดิต  กรุณาแจ้งชื่อ บริษัท บัตรเครดิตของคุณ และจำนวนเงินที่จะชำระในประเทศไทย ก่อนการเดินทางมารับบริการในประเทศไทย

สำหรับบัตรที่เป็นบัตรเดบิตและเครดิต ระบบจะรับรู้บัญชีดังกล่าว  โปรดมั่นใจว่าจำนวนเงินที่จะชำระมีความถูกต้อง  Smile Signature ยินดีรับบัตรเครดิตทุกประเภท ทั้งใน และ ต่างประเทศ

 

promotions

Crowns Promotions

Zoom Teeth Whitening Promotions

BriteSmile Promotions

Dental Implants Promotions

Invisalign Promotions


 

   
 
       
 ศูนย์ทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์
 สำนักงานใหญ่ รัชดาภิเษก : 02-693-6933
 สาขา สยามสแควร์: 02 658-4500
 สาขา พหลโยธิน: 02-930-1812
 สาขา รามอินทรา: 02-943-5858
 สาขา ซีคอนสแควร์: 02-721-9100
 Email: smilesignature@hotmail.com , contact@smilesignature.com
© 2013 Copyright Smile Signature. All Rights Reserved. ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว ติดต่อร้องเรียน