ราคา ทำฟัน ราคาจัดฟัน ราคารากเทียม ราคาดัดฟัน
 Smile Signature

 smilesignature@hotmail.com 
contact@smilesignature.com 

   ราคาทำฟัน ราตา  ค่ารักษาทันตกรรม ทำฟันราคาถูก

ค่ารักษาทางทันตกรรม

ราคามาตรฐาน ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในการบริการเพิ่มเติม
         ค่ารักษาของทางคลินิกทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์ เป็นราคาที่มีมาตรฐานและเท่าเทียมกันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายอื่นแฝง เช่น ค่าเครื่งมือบริการปลอดเชื้อ, ภาษี หรือแม้กระทั่งค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต ทั้งนี้ทางคลินิกยังมีการให้บริการให้ คำปรึกษาการรักษา ฟรี! อีกด้วย

 

 ค่ารักษาทางทันตกรรม
หน่วยละ
ดูโปรโมชั่น (บาท)
ค่ารักษา (บาท)
การตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก การวางแผนการรักษา
รายละ
ฟรี
ฟรี
การอุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม
ด้านละ
500
800
การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
ด้านละ
800
1000
วัสดุรองพื้น วัสดุกระตุ้นการสร้างเนื่อฟัน (ในกรณีฟันผุลึก)
รอยอุดละ
100
100
การฟอกสีฟันด้วย Zoom
ครั้งละ
12,000
การฟอกสีฟันด้วย Brite Smile
ครั้งละ
19,000
การครอบฟัน PFM โลหะทั้งชิ้น
ซี่ละ
7,500-8,000
10,000
การครอบฟัน PFM โลหะผสมทอง 2%
ซี่ละ
11,000
12,000
การครอบฟัน PFM โลหะผสมทอง 50%
ซี่ละ
15,000
17,000
การครอบฟันPFMโลหะผสมทอง 85%
ซี่ละ
18,000
20,000
 การครอบฟันเซรามิก E-max
ซี่ละ
18,000
 การครอบฟันเซรามิก Cercon
ซี่ละ
16,000
18,000
 การครอบฟันเซรามิก 3M LAVA (1-5 ซี่)
ซี่ละ
18,000
 การครอบฟันเซรามิก 3M LAVA (มากกว่า 6ซี่)
-
18,000
 การทำวีเนียร์ Composite Resin (Bonding)
ซี่ละ
-
2,500-4,000
 การทำวีเนียร์ Empress II
ซี่ละ
9,000
11,000
 การทำวีเนียร์ Empress Esthetics(1-5 ซี่)
ซี่ละ
12,000
 การทำวีเนียร์ Empress Esthetics (ตั้งแต่ 6 ซี่ ขึ้นไป)
ซี่ละ
12,000
 การทำวีเนียร์ eMax
ซี่ละ
11,000
13,000
 การถอนฟัน
ซี่ละ
-
600-1,000
 การถอนฟันด้วยวิธีผ่าตัด ( ผ่าฟันคุค )
ซี่ละ
-
2,000-5,000
 การรักษารากฟัน (ฟันหน้า)
ซี่ละ
-
6,000
 การรักษารากฟัน (ฟันกรามน้อย)
ซี่ละ
-
7,500
 การรักษารากฟัน (ฟันกรามใหญ่)
ซี่ละ
-
9,000
 การรักษารากฟัน (ฟันกรามใหญ่ - กรณีซับซ้อน)
ซี่ละ
-
12,000
 การทำฟันปลอมแบบถอดได้ฐานอคิลลิก (ซี่แรก)
plate
-
4,000-5,000
 การทำฟันปลอมแบบถอดได้ฐานอคิลลิก (ซี่ต่อไป)
ซี่ละ
-
500
 การทำฟันปลอมแบบถอดได้ฐานอคิลลิกทั้งปาก
ต่อขากรรไกร
-
15,000
 การทำฟันปลอมแบบถอดได้ฐานโลหะ (1-4 ซี่แรก)
ต่อชิ้น
-
12,000-14,000
 การทำฟันปลอมแบบถอดได้ฐานโลหะ (ซี่ต่อไป)
ซี่ละ
-
500
 การทำรากเทียมแบบMini (4 mini-implants) พร้อมด้วยฟันปลอม
ต่อขากรรไกร
-
80,000
 การทำรากเทียมแบบMini (6 mini-implants) พร้อมด้วยฟันปลอม
ต่อขากรรไกร
-
120,000
 การทำรากเทียม Intralock
ซี่ละ
55,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
65,000
 การทำรากเทียม Straumann SLA
ซี่ละ
70,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
75,000
 การทำรากเทียม Astra Tech
ซี่ละ
70,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
75,000
 การทำรากเทียมแบบมีฟันทันที Straumann
ซี่ละ
75,000 โปรแกรมผ่อนชำระ*
80,000
 การทำรากเทียมแบบทั้งปาก
-
-
 การจัดฟันแบบโลหะ
ราย
40,000-50,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
50,000-60,000
 การจัดฟันแบบสีเหมือนฟัน
ราย
60,000-70,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
70,000-80000
 การจัดฟันด้วยเครื่องมือ Damon/ Clarity SL
ราย
70,000-80000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
70,000-80000
 Invisalign i7
ราย
90,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
120,000
 Invisalign Lite
ราย
110,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
150,000
 Invisalign Full
ราย
140,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
180,000
 การจัดฟันแบบด้านใน
ราย
-
135,000-150,000
 Retainer
ชิ้น
-
3,000

 

ค่ารักษาจะคำนวณเป็นเงินไทย ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ค่ารักษาที่มีช่วงราคาระบุจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการรักษาแล้วแต่กรณี ซึ่งราคาด้านบนเป็นราคาสำหรับการรักษาในกรณีปกติ

โปรโมชั่นบางอย่าง อาจจะไม่สามารถใช้ได้กับ ทันตแพทย์เฉพาะทางบางท่าน ซึ่งทางคลินิกจะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบก่อนการรักษา

ราคาโปรโมชั่นนี้จะมีจนถึง 30 ธันวาคม 2557

* โปรแกรมผ่อนชำระ

ผ่อนชำระค่ารักษา 0% เป็นเวลา 3 เดือน เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายทางทันตกรรม ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปสำหรับการรักษาทุกประเภท กับ บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย SmartPay โดย Kasikorn Bank หรือ KBank
ผ่อนชำระค่ารักษา 0% เป็นเวลา 4 เดือน เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายทางทันตกรรม ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปสำหรับการรักษาทุกประเภท กับ บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

 

promotions

Crowns Promotions

Zoom Teeth Whitening Promotions

BriteSmile Promotions

Dental Implants Promotions

Invisalign Promotions

 

   
 
       
 ศูนย์ทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์
 สำนักงานใหญ่ รัชดาภิเษก : 02-693-6933
 สาขา สยามสแควร์: 02 658-4500
 สาขา พหลโยธิน: 02-930-1812
 สาขา รามอินทรา: 02-943-5858
 สาขา ซีคอนสแควร์: 02-721-9100
 Email: smilesignature@hotmail.com , contact@smilesignature.com
© 2013 Copyright Smile Signature. All Rights Reserved. ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว ติดต่อร้องเรียน