ราคา ทำฟัน ราคาจัดฟัน ราคารากเทียม ราคาดัดฟัน
 Smile Signature

 smilesignature@hotmail.com 
contact@smilesignature.com 

   ราคาทำฟัน ราตา  ค่ารักษาทันตกรรม ทำฟันราคาถูก

ค่ารักษาทางทันตกรรม

ราคามาตรฐาน ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในการบริการเพิ่มเติม
         ค่ารักษาของทางคลินิกทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์ เป็นราคาที่มีมาตรฐานและเท่าเทียมกันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายอื่นแฝง เช่น ค่าเครื่งมือบริการปลอดเชื้อ, ภาษี หรือแม้กระทั่งค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต ทั้งนี้ทางคลินิกยังมีการให้บริการให้ คำปรึกษาการรักษา ฟรี! อีกด้วย

 

 ค่ารักษาทางทันตกรรม
หน่วยละ
ดูโปรโมชั่น (บาท)
ค่ารักษา (บาท)
การตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก การวางแผนการรักษา
รายละ
ฟรี
ฟรี
การอุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม
ด้านละ
500
800
การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
ด้านละ
-
800
วัสดุรองพื้น วัสดุกระตุ้นการสร้างเนื่อฟัน (ในกรณีฟันผุลึก)
รอยอุดละ
100
100
การฟอกสีฟันด้วย Zoom
ครั้งละ
12,000
การฟอกสีฟันด้วย Brite Smile
ครั้งละ
19,000
การครอบฟัน PFM โลหะทั้งชิ้น
ซี่ละ
7,500-8,000
10,000
การครอบฟัน PFM โลหะผสมทอง 2%
ซี่ละ
11,000
12,000
การครอบฟัน PFM โลหะผสมทอง 50%
ซี่ละ
15,000
17,000
การครอบฟันPFMโลหะผสมทอง 85%
ซี่ละ
18,000
20,000
 การครอบฟันเซรามิก E-max
ซี่ละ
18,000
 การครอบฟันเซรามิก Cercon
ซี่ละ
16,000
18,000
 การครอบฟันเซรามิก 3M LAVA (1-5 ซี่)
ซี่ละ
18,000
 การครอบฟันเซรามิก 3M LAVA (มากกว่า 6ซี่)
-
18,000
 การทำวีเนียร์ Composite Resin (Bonding)
ซี่ละ
-
2,500-4,000
 การทำวีเนียร์ Empress II
ซี่ละ
9,000
11,000
 การทำวีเนียร์ Empress Esthetics(1-5 ซี่)
ซี่ละ
12,000
 การทำวีเนียร์ Empress Esthetics (ตั้งแต่ 6 ซี่ ขึ้นไป)
ซี่ละ
12,000
 การทำวีเนียร์ eMax
ซี่ละ
11,000
13,000
 การถอนฟัน
ซี่ละ
-
600-1,000
 การถอนฟันด้วยวิธีผ่าตัด ( ผ่าฟันคุค )
ซี่ละ
-
2,000-5,000
 การรักษารากฟัน (ฟันหน้า)
ซี่ละ
-
6,000
 การรักษารากฟัน (ฟันกรามน้อย)
ซี่ละ
-
7,500
 การรักษารากฟัน (ฟันกรามใหญ่)
ซี่ละ
-
9,000
 การรักษารากฟัน (ฟันกรามใหญ่ - กรณีซับซ้อน)
ซี่ละ
-
12,000
 การทำฟันปลอมแบบถอดได้ฐานอคิลลิก (ซี่แรก)
plate
-
4,000-5,000
 การทำฟันปลอมแบบถอดได้ฐานอคิลลิก (ซี่ต่อไป)
ซี่ละ
-
500
 การทำฟันปลอมแบบถอดได้ฐานอคิลลิกทั้งปาก
ต่อขากรรไกร
-
15,000
 การทำฟันปลอมแบบถอดได้ฐานโลหะ (1-4 ซี่แรก)
ต่อชิ้น
-
12,000-14,000
 การทำฟันปลอมแบบถอดได้ฐานโลหะ (ซี่ต่อไป)
ซี่ละ
-
500
 การทำรากเทียมแบบMini (4 mini-implants) พร้อมด้วยฟันปลอม
ต่อขากรรไกร
-
80,000
 การทำรากเทียมแบบMini (6 mini-implants) พร้อมด้วยฟันปลอม
ต่อขากรรไกร
-
120,000
 การทำรากเทียม Intralock
ซี่ละ
55,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
65,000
 การทำรากเทียม Straumann SLA
ซี่ละ
70,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
75,000
 การทำรากเทียม Astra Tech
ซี่ละ
70,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
75,000
 การทำรากเทียมแบบมีฟันทันที Straumann
ซี่ละ
75,000 โปรแกรมผ่อนชำระ*
80,000
 การทำรากเทียมแบบทั้งปาก
-
-
 การจัดฟันแบบโลหะ
ราย
40,000-50,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
50,000-60,000
 การจัดฟันแบบสีเหมือนฟัน
ราย
60,000-70,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
70,000-80000
 การจัดฟันด้วยเครื่องมือ Damon/ Clarity SL
ราย
70,000-80000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
70,000-80000
 Invisalign i7
ราย
90,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
120,000
 Invisalign Lite
ราย
110,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
150,000
 Invisalign Full
ราย
140,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
180,000
 การจัดฟันแบบด้านใน
ราย
-
135,000-150,000
 Retainer
ชิ้น
-
3,000

 

ค่ารักษาจะคำนวณเป็นเงินไทย ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ค่ารักษาที่มีช่วงราคาระบุจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการรักษาแล้วแต่กรณี ซึ่งราคาด้านบนเป็นราคาสำหรับการรักษาในกรณีปกติ

โปรโมชั่นบางอย่าง อาจจะไม่สามารถใช้ได้กับ ทันตแพทย์เฉพาะทางบางท่าน ซึ่งทางคลินิกจะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบก่อนการรักษา

ราคาโปรโมชั่นนี้จะมีจนถึง 30 ธันวาคม 2557

* โปรแกรมผ่อนชำระ

ผ่อนชำระค่ารักษา 0% เป็นเวลา 3 เดือน เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายทางทันตกรรม ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปสำหรับการรักษาทุกประเภท กับ บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย SmartPay โดย Kasikorn Bank หรือ KBank
ผ่อนชำระค่ารักษา 0% เป็นเวลา 4 เดือน เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายทางทันตกรรม ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปสำหรับการรักษาทุกประเภท กับ บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

 

promotions

Crowns Promotions

Zoom Teeth Whitening Promotions

BriteSmile Promotions

Dental Implants Promotions

Invisalign Promotions

 

   
 
       
 ศูนย์ทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์
 สำนักงานใหญ่ รัชดาภิเษก : 02-693-6933
 สาขา สยามสแควร์: 02 658-4500
 สาขา พหลโยธิน: 02-930-1812
 สาขา รามอินทรา: 02-943-5858
 สาขา ซีคอนสแควร์: 02-721-9100
 Email: smilesignature@hotmail.com , contact@smilesignature.com
© 2013 Copyright Smile Signature. All Rights Reserved. ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว ติดต่อร้องเรียน