จัดฟัน ราคา , ค่ารักษาทางทันตกรรม, ค่าทำฟัน

ราคา ค่ารักษาทันตกรรม มาตรฐาน ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในการบริการเพิ่มเติม

ค่ารักษาของทาง คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ เป็นราคาที่มีมาตรฐาน และเท่าเทียมกันทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายอื่นแฝง เช่น ค่าการพยาบาล ค่าบริการปลอดเชื้อ, ภาษี หรือแม้กระทั่งค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต ทั้งนี้ทาง คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ ยังมีการให้บริการให้ คำปรึกษาการรักษาทางทันตกรรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย อีกด้วย (ไม่รวมค่า x-rays)

 ค่ารักษาทางทันตกรรม
หน่วยละ
ราคาพิเศษ (บาท)
ราคา (บาท)

ราคา ค่ารักษา ทันตกรรมทั่วไป

การตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก การวางแผนการรักษา
รายละ
ฟรี
ฟรี
ราคา อุดฟัน ด้วยวัสดุอมัลกัม
ด้านละ
600
900
ราคา อุดฟัน ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
ด้านละ
800-1,000
1,000-1,200
ราคา ค่าอุดฟัน ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ด้านต่อไป
ด้านละ
800
1,000
ราคา ค่าปิดช่องว่าง ระหว่างซี่ฟัน
ซี่
2,000-3,000
3,000
ค่าวัสดุรองพื้น ค่าวัสดุกระตุ้นการสร้างเนื้อฟัน (ในกรณีฟันผุลึก)
รอยอุดละ
100-200
100-200

ราคา โปรโมชั่น ฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว

ราคา ฟอกสีฟัน ด้วย Zoom
ครั้งละ
9,500
12,000
ราคา ค่าใช้จ่าย ฟอกสีฟัน Zoom!™ แพ็กคู่ **
คู่
9,000
12,000
ราคา ฟอกสีฟัน ด้วย Pola
ครั้งละ
 ราคาพิเศษ 6,900
10,000
ราคา ฟอกฟันขาว ด้วย Pola พร้อมกับชุด ฟอกสีฟัน น้ำยา  Opalescence Gel 2 หลอดและ Tray 1 คู่
ครั้งละ
 ราคาโปรโมชั่น 8,900
14,000
ราคา ฟอกฟันขาว ทั้งปากทำในคลินิก (น้ำยา Opalescence Gel 3 หลอดและ Tray 1 คู่)
ครั้งละ
-
5,000
ราคา ค่าใช้จ่าย ฟอกฟันขาว ทั้งปากทำในคลินิก (น้ำยา Opalescence Gel 2 หลอดและ Tray 1 คู่) ครั้งละ *3,500 4,500

ราคา โปรโมชั่น ครอบฟัน

ราคา ครอบฟัน PFM โลหะทั้งชิ้น
ซี่ละ
*7,500
12,000
ราคา ค่าครอบฟัน PFM โลหะผสมทอง 2%
ซี่ละ
13,000
14,000
ราคา ครอบฟัน PFM โลหะผสมทอง 50%
ซี่ละ
17,000
20,000
ราคา ค่าครอบฟัน PFMโลหะผสมทอง 85%
ซี่ละ
18,000
22,000
ราคา ครอบฟันเซรามิก Procera
ซี่ละ
-
18,000
ราคา ครอบฟัน เซรามิก E-max
ซี่ละ
16,000
20,000
ราคา ครอบฟัน เซรามิก Cercon
ซี่ละ
17,000
25,000
ราคา ค่าใช้จ่าย ครอบฟันเซรามิก 3M LAVA
ซี่ละ
*14,800
25,000

ราคา ค่ารักษา เซรามิก วีเนียร์, โปรโมชั่น วีเนียร์ 

ราคา ค่าใช้จ่าย วีเนียร์ Composite Resin (Bonding)
ซี่ละ
-
5,000
ราคา เซรามิกวีเนียร์ Empress Esthetics (1-5 ซี่)
ซี่ละ
*11,000
13,000
ราคา เซรามิก วีเนียร์ Empress Esthetics (ตั้งแต่ 6 ซี่ ขึ้นไป)
ซี่ละ
*10,500
13,000
ราคา โปรโมชั่น วีเนียร์ eMax (1-5 ซี่)
ซี่ละ
12,000
15,000
ราคา โปรโมชั่น เคลือบฟัน วีเนียร์ eMax (ตั้งแต่ 6 ซี่ ขึ้นไป) ซี่ละ 11,500 15,000

ราคา ค่าใช้จ่าย ถอนฟัน ผ่าฟันคุด 

ราคา ถอนฟัน
ซี่ละ
1,000 - 1,200
1,500
ราคา ค่าใช้จ่าย การถอนฟันด้วยวิธีผ่าตัด ( ราคา ผ่าฟันคุค )
ซี่ละ
-
3,000-7,000

ราคา รักษารากฟัน

ราคา การรักษารากฟัน (ฟันหน้า) ซี่ละ 7,000 9,000
ราคา ค่าใช้จ่าย การรักษารากฟัน (ฟันกรามน้อย)
ซี่ละ
9,000
10,000
ราคา รักษารากฟัน (ฟันกรามใหญ่)
ซี่ละ
10,000
12,000
ราคา รักษารากฟัน (ฟันกรามใหญ่ - กรณีซับซ้อน)
ซี่ละ
12,000
15,000

ราคา ฟันปลอมแบบถอดได้ 

 ราคา ฟันปลอม แบบถอดได้ฐานอคิลลิก (ซี่แรก)
plate
-
4,000-5,000
 ราคา ฟันปลอม แบบถอดได้ฐานอคิลลิก (ซี่ต่อไป)
ซี่ละ
-
500
 ราคา ฟันปลอม แบบถอดได้ฐานอคิลลิกทั้งปาก
ต่อขากรรไกร
-
15,000
 ราคา ฟันปลอม แบบถอดได้ฐานโลหะ (1-4 ซี่แรก)
ต่อชิ้น
-
12,000-14,000
 ราคา ฟันปลอม แบบถอดได้ฐานโลหะ (ซี่ต่อไป)
ซี่ละ
-
500

รากฟันเทียม ราคา โปรโมชั่น ราคาถูก 

ราคา ค่าใช้จ่าย การทำรากเทียมแบบMini (4 mini-implants) พร้อมด้วยฟันปลอม
ต่อขากรรไกร
-
80,000
รากฟันเทียม ราคา Neodent
ซี่ละ
48,000
ผ่อนชำระ (29,000+19,000)
70,000
ค่ารักษา รากเทียม Intralock
ซี่ละ
60,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
75,000
ค่ารักษา รากเทียม Straumann SLA
ซี่ละ
65,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
90,000
โปรโมชั่น ราคา รากเทียม Astra Tech, Noble Biocare
ซี่ละ
70,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
90,000
โปรโมชั่น ราคา รากเทียมแบบมีฟันทันที Straumann
ซี่ละ
80,000 โปรแกรมผ่อนชำระ*
90,000
โปรโมชั่น ราคา การทำรากเทียมแบบทั้งปาก
-
-

 ราคา จัดฟัน โปรโมชั่น, จัดฟัน ราคา 

ราคา จัดฟัน แบบโลหะ
ราย
50,000-65,000
ราคา จัดฟัน แบบสีเหมือนฟัน
ราย
โปรแกรมผ่อนชำระ*
60,000-85000
ราคา จัดฟัน ด้วยเครื่องมือ Damon/ Clarity SL
ราย
70,000-90000
ราคา จัดฟันแบบใส invisalign i7
ราย
เริ่มต้น 49,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
120,000
ราคา ค่ารักษา จัดฟันแบบใส  invisalign Lite
ราย
120,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
150,000
ราคา จัดฟันแบบใส  invisalign Full
ราย
150,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
180,000
ราคา จัดฟันด้านใน
ราย
-
150,000-180,000
ราคา ค่าใช้จ่าย ค่ารีเทนเนอร์ 
ชิ้น
-
3,000

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ราคา ค่าใช้จ่าย การรักษาด้วยรากฟันเทียม

ราคา ค่ารักษารากฟันเทียม ที่กล่าวข้างต้นเป็น ราคา ค่าใช้จ่าย มาตรฐานในการทำ รากฟันเทียม พร้อมครอบฟัน ( Porcelain fused to Metal : Palladium Alloy ) ถ้าต้องการได้ ครอบฟัน หรือสะพานฟัน ที่เป็นเซรามิกทั้งชิ้นหรือวัสดุโลหะผสมที่คุณภาพสูงกว่าปกติจะต้องมีการเพิ่มค่าใช้จ่าย ในส่วนต่างเพิ่มเติมขึ้นจากแพ็คเกจ ค่าใช้จ่ายของการทำรากเทียมนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากการคำนวณค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็น ค่าปลูกกระดูก,  ค่าวัสดุผงกระดูกที่ใช้, ค่าเอ็กซเรย์, ค่ายา, ค่าถอนฟัน หรือแม้แต่ค่า ฟันปลอมชั่วคราว ซึ่งจะมีการคิดค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อมี การทำการรักษานั้นๆร่วมกับการทำ รากฟันเทียม

การทำการรักษาด้วยรากเทียมเพื่อรองรับทั้งปากนี้ จะมีการขอชำระมัดจำตั้งแต่ก่อนเริ่มการรักษาขั้นตอนที่ 1 ที่เป็น ส่วนการศัลยกรรมก่อนการทำศัลยกรรม 

ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ราคาโปรโมชั่นดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าโดยขึ้นอยู่กับสต็อกรากเทียม อย่างไรก็ตามทางคลินิกทันตกรรมของเราจะแจ้งให้ผู้มารับบริการทราบทันที ถ้ามีการเปลื่ยนแปลงราคา ค่าใช้จ่าย ทางทันตกรรม

หมายเหตุ ค่าบริการที่แจ้งนี้เป็นราคาโดยประมาณในกรณีทั่วไป ซึ่งหลังจากการตรวจสภาพฟันแล้ว ถ้าราคาค่าใช้จ่ายสูงกว่ากรณีปกติ ทันตแพทย์จะแจ้งผู้มารับบริการทราบก่อนเริ่มทำการักษาใดๆ 

ราคาสิทธิประโยชน์นี้ จะมีจนถึง 30 กันยายน 2559

**นี้สามารถใช้ในกรณีที่มารับบริการพร้อมกัน 2 ท่าน เท่านั้น

 

วิธีการชำระเงินค่าบริการ

1. ชำระเงินโดยตรงที่ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ ด้วยเงินสด บัตรเครดิต 
2. ชำระเงิน ออนไลน์โดยชำระผ่านบัตรเครดิต