จัดฟัน ราคา , ค่ารักษาทางทันตกรรม, ค่าทำฟัน

ราคา ค่ารักษาทันตกรรม มาตรฐาน ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายในการบริการเพิ่มเติม

ค่ารักษาของทาง คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ เป็นราคาที่มีมาตรฐาน และเท่าเทียมกันทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายอื่นแฝง เช่น ค่าการพยาบาล ค่าบริการปลอดเชื้อ, ภาษี หรือแม้กระทั่งค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเครดิต ทั้งนี้ทาง คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ ยังมีการให้บริการให้ คำปรึกษาการรักษาทางทันตกรรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย อีกด้วย (ไม่รวมค่า x-rays)

 ค่ารักษาทางทันตกรรม
หน่วยละ
ราคาพิเศษ (บาท)
ราคา (บาท)

ราคา ค่ารักษา ทันตกรรมทั่วไป

การตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก การวางแผนการรักษา
รายละ
ฟรี
ฟรี
ราคา อุดฟัน ด้วยวัสดุอมัลกัม
ด้านละ
600
900
ราคา อุดฟัน ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
ด้านละ
800-1,000
1,000-1,200
ราคา ค่าอุดฟัน ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ด้านต่อไป
ด้านละ
800
1,000
ราคา ค่าปิดช่องว่าง ระหว่างซี่ฟัน
ซี่
2,000-3,000
3,000
ค่าวัสดุรองพื้น ค่าวัสดุกระตุ้นการสร้างเนื้อฟัน (ในกรณีฟันผุลึก)
รอยอุดละ
-
100-200

ราคา โปรโมชั่น ฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว

ราคา ฟอกสีฟัน ด้วย Zoom
ครั้งละ
9,000
12,000
ราคา ฟอกสีฟัน ด้วย Pola
ครั้งละ
*6,900
10,000
ราคา ฟอกฟันขาว ด้วย Pola พร้อมกับ ชุดฟอกสีฟันน้ำยา Opalescence Gel
ครั้งละ
8,900
14,000
ราคา ฟอกฟันขาว ชุดฟอกสีฟันน้ำยา Opalescence Gel ครั้งละ 3,500 4,500

ราคา โปรโมชั่น ครอบฟัน

ราคา ครอบฟัน PFM โลหะทั้งชิ้น
ซี่ละ
*7,500
12,000
ราคา ค่าครอบฟัน PFM โลหะผสมทอง
ซี่ละ
13,000 - 17,000
14,000 -2 0,000
ราคา ครอบฟันเซรามิก Procera
ซี่ละ
-
18,000
ราคา ครอบฟัน เซรามิก E-max
ซี่ละ
16,000
20,000
ราคา ครอบฟัน เซรามิก Cercon
ซี่ละ
17,000
25,000
ราคา ค่าใช้จ่าย ครอบฟันเซรามิก 3M LAVA
ซี่ละ
*14,800
25,000

ราคา ค่ารักษา เซรามิก วีเนียร์, โปรโมชั่น วีเนียร์ 

ราคา ค่าใช้จ่าย วีเนียร์ Composite Resin (Bonding)
ซี่ละ
-
5,000 - 6,000
ราคา เซรามิกวีเนียร์ Empress Esthetics (1-5 ซี่)
ซี่ละ
11,000
13,000
ราคา เซรามิก วีเนียร์ Empress Esthetics (ตั้งแต่ 6 ซี่ ขึ้นไป)
ซี่ละ
*10,500
13,000
ราคา โปรโมชั่น วีเนียร์ eMax (1-5 ซี่)
ซี่ละ
12,000
15,000
ราคา โปรโมชั่น เคลือบฟัน วีเนียร์ eMax (ตั้งแต่ 6 ซี่ ขึ้นไป) ซี่ละ 11,500 15,000

ราคา ค่าใช้จ่าย ถอนฟัน ผ่าฟันคุด 

ราคา ถอนฟัน
ซี่ละ
1,000 - 1,200
1,500
ราคา ค่าใช้จ่าย การถอนฟันด้วยวิธีผ่าตัด ( ราคา ผ่าฟันคุค )
ซี่ละ
-
3,000-7,000

ราคา รักษารากฟัน

ราคา การรักษารากฟัน (ฟันหน้า) ซี่ละ 7,000 9,000
ราคา ค่าใช้จ่าย การรักษารากฟัน (ฟันกรามน้อย)
ซี่ละ
9,000
10,000
ราคา รักษารากฟัน (ฟันกรามใหญ่)
ซี่ละ
10,000
12,000
ราคา รักษารากฟัน (ฟันกรามใหญ่ - กรณีซับซ้อน)
ซี่ละ
12,000
15,000

ราคา ฟันปลอมแบบถอดได้ 

 ราคา ฟันปลอม แบบถอดได้ฐานอคิลลิก (ซี่แรก)
plate
-
4,000-5,000
 ราคา ฟันปลอม แบบถอดได้ฐานอคิลลิก (ซี่ต่อไป)
ซี่ละ
-
500
 ราคา ฟันปลอม แบบถอดได้ฐานอคิลลิกทั้งปาก
ต่อขากรรไกร
-
15,000
 ราคา ฟันปลอม แบบถอดได้ฐานโลหะ (1-4 ซี่แรก)
ต่อชิ้น
-
12,000-14,000
 ราคา ฟันปลอม แบบถอดได้ฐานโลหะ (ซี่ต่อไป)
ซี่ละ
-
500

รากฟันเทียม ราคา โปรโมชั่น ราคาถูก 

รากฟันเทียม ราคา
ซี่ละ
*48,000
โปรแกรมผ่อนชำระ
70,000
ค่ารักษา รากเทียม Intralock
ซี่ละ
60,000
โปรแกรมผ่อนชำระ
75,000
ค่ารักษา รากเทียม Straumann SLA (ADA Approved)
ซี่ละ
65,000
โปรแกรมผ่อนชำระ
90,000
ค่ารักษา รากเทียม Nobel Biocare
ซี่ละ
70,000
โปรแกรมผ่อนชำระ
90,000
โปรโมชั่น ราคา รากเทียม Astra Tech
ซี่ละ
70,000
โปรแกรมผ่อนชำระ
90,000
โปรโมชั่น ราคา รากเทียม Straumann SLActive
ซี่ละ
75,000
โปรแกรมผ่อนชำระ
95,000
โปรโมชั่น ราคา การทำรากเทียมแบบทั้งปาก
-
-

 ราคา จัดฟัน โปรโมชั่น, จัดฟัน ราคา 

ราคา จัดฟัน แบบโลหะ
ราย
50,000-65,000
ราคา จัดฟัน แบบสีเหมือนฟัน
ราย
โปรแกรมผ่อนชำระ*
60,000-85000
ราคา จัดฟัน ด้วยเครื่องมือ Damon/ Clarity SL
ราย
70,000-90000
ราคา จัดฟันแบบใส invisalign i7
ราย
เริ่มต้น 49,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
120,000
ราคา ค่ารักษา จัดฟันแบบใส  invisalign Lite
ราย
120,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
150,000
ราคา จัดฟันแบบใส  invisalign Full
ราย
150,000
โปรแกรมผ่อนชำระ*
180,000
ราคา จัดฟันด้านใน
ราย
-
150,000-180,000
ราคา ค่าใช้จ่าย ค่ารีเทนเนอร์ 
ชิ้น
-
3,000

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ราคา ค่าใช้จ่าย การรักษาด้วยรากฟันเทียม

ราคา ค่ารักษารากฟันเทียม ที่กล่าวข้างต้นเป็น ราคา ค่าใช้จ่าย มาตรฐานในการทำ รากฟันเทียม พร้อมครอบฟัน ( Porcelain fused to Metal : Palladium Alloy ) ถ้าต้องการได้ ครอบฟัน หรือสะพานฟัน ที่เป็นเซรามิกทั้งชิ้นหรือวัสดุโลหะผสมที่คุณภาพสูงกว่าปกติจะต้องมีการเพิ่มค่าใช้จ่าย ในส่วนต่างเพิ่มเติมขึ้นจากแพ็คเกจ ค่าใช้จ่ายของการทำรากเทียมนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากการคำนวณค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็น ค่าปลูกกระดูก,  ค่าวัสดุผงกระดูกที่ใช้, ค่าเอ็กซเรย์, ค่ายา, ค่าถอนฟัน หรือแม้แต่ค่า ฟันปลอมชั่วคราว ซึ่งจะมีการคิดค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อมี การทำการรักษานั้นๆร่วมกับการทำ รากฟันเทียม

การทำการรักษาด้วยรากเทียมเพื่อรองรับทั้งปากนี้ จะมีการขอชำระมัดจำตั้งแต่ก่อนเริ่มการรักษาขั้นตอนที่ 1 ที่เป็น ส่วนการศัลยกรรมก่อนการทำศัลยกรรม 

ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ราคาโปรโมชั่นดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าโดยขึ้นอยู่กับสต็อกรากเทียม อย่างไรก็ตามทางคลินิกทันตกรรมของเราจะแจ้งให้ผู้มารับบริการทราบทันที ถ้ามีการเปลื่ยนแปลงราคา ค่าใช้จ่าย ทางทันตกรรม

หมายเหตุ ค่าบริการที่แจ้งนี้เป็นราคาโดยประมาณในกรณีทั่วไป ซึ่งหลังจากการตรวจสภาพฟันแล้ว ถ้าราคาค่าใช้จ่ายสูงกว่ากรณีปกติ ทันตแพทย์จะแจ้งผู้มารับบริการทราบก่อนเริ่มทำการักษาใดๆ 

ราคาสิทธิประโยชน์นี้ จะมีจนถึง 31 ธันวาคม 2559

**นี้สามารถใช้ในกรณีที่มารับบริการพร้อมกัน 2 ท่าน เท่านั้น

 

วิธีการชำระเงินค่าบริการ

1. ชำระเงินโดยตรงที่ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ ด้วยเงินสด บัตรเครดิต 
2. ชำระเงิน ออนไลน์โดยชำระผ่านบัตรเครดิต