รากฟันเทียม การทดแทนฟันด้วย รากฟันเทียม คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์
 Smile Signature

 smilesignature@hotmail.com 
contact@smilesignature.com

Smile Signature Store 

  ราคา รากฟันเทียม

การทดแทนฟันด้วย รากฟันเทียม ง่าย และเชื่อถือได้

แพ็คเกจการทำรากฟันเทียมซี่เดียว

Single Implant
      คลินิกทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์ ได้มีทีมทันตแพทย์ผู้ชำนาญในด้านการทำฟันประเภทนี้ ซึ่งทางคลินิกจึงได้ทำ โปรโมชั่นโดยแยกเป็น 2 แบบ ดังนี้การทำรากเทียมซี่เดียวแบบปกติ

 
Package Total
ขั้นตอนที่หนึ่ง
ขั้นตอนที่สอง
ราคาโปรโมชั่น (บาท)
ค่ารักษา(บาท)
Implant Post
Abutment & Crown
 รากเทียม Intralock
55,000
65,000
35,000
20,000
 รากเทียม Straumann SLA
60,000
80,000
35,000
25,000
 รากเทียม AstraTech
70,000
80,000
40,000
30,000
 รากเทียม Straumann SLActive
75,000
85,000
45,000
30,000


การทำรากเทียมแบบซี่เดียวพร้อมครอบฟันทันที

 
Package Total
ขั้นตอนที่หนึ่ง
ขั้นตอนที่สอง
ราคาโปรโมชั่น (บาท)
ค่ารักษา(บาท)
Implant Post
Abutment & Crown
รากเทียม Straumann SLActive
80,000
85,000
50,000
30,000
รากเทียม NobelActive
80,000
85,000
50,000
30,000

แพ็คเกจการทำ รากฟันเทียม แบบหลายซี่

Single Implant      เมื่อฟันมีช่องห่างหลายจุดการทำรากเทียมจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด การทำ รากเทียม 2 ซี่หรือมากกว่านั้นจะสามารถ ใช้เพื่อช่วยยึดสะพานฟันได้อีกด้วย

 

การทำรากเทียม 2 ซี่ พร้อมกับสะพานฟัน 3 ซี่

 
Package Total
ขั้นตอนที่หนึ่ง
ขั้นตอนที่สอง
ราคาโปรโมชั่น (บาท)
ค่ารักษา(บาท)
Implant Post
Abutment & Crown
รากเทียม Intralock
115,000
145,000
75,000
40,000
รากเทียม Straumann SLA
135,000
175,000
80,000
55,000
รากเทียม AstraTech
155,000
175,000
85,000
70,000


แพ็คเกจการทำ รากฟันเทียม ยึดกับฟันปลอมถอดได้
รากฟันเทียม ยึดกับฟันปลอม ถอดได้       การทำ รากฟันเทียม ด้วยวิธีนี้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่มีฟันในส่วนของฟันบนหรือฟันล่างเหลืออยู่แล้ว สามารถเลือกทำรากฟันเทียมเป็น 2 รากเทียม หรือ 4 รากเทียม ก็ได้แล้วจะมีการใช้อุปกรณ์เพื่อใช้เชื่อมต่อ ในการยึดฟันปลอม ซึ่งฟันปลอมนี้จะใส่และถอดออกได้ด้วยการล็อคกับอุปกรณ์เชิ่อมยึดรากฟันเทียม ซึ่งจะทำให้ฟันปลอมใช้งานได้ดีเพราะล็อคติดแน่นกับรากฟันเทียม ไม่มีการขยับขณะทานอาหารหรือพูดคุย

 

การทำ รากฟันเทียม 2 รากโดยยึดด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบบาร์พร้อม ฟันปลอมชนิดถอดได้

 
Package Total
ราคาโปรโมชั่น (บาท)
ค่ารักษา(บาท)
รากเทียม Intralock
120,000
150,000
รากเทียม Straumann SLA
150,000
180,000

การทำ รากฟันเทียม 4 รากเทียม โดยยึดด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบบาร์พร้อม ฟันปลอมชนิดถอดได้

 
Package Total
ราคาโปรโมชั่น (บาท)
ค่ารักษา(บาท)
รากเทียม Intralock
230,000
280,000
รากเทียม Straumann SLA
290,000
340,000

แพ็คเกจการทำ การทำรากเทียมแบบMini

 
Package Total
ราคาโปรโมชั่น (บาท)
ค่ารักษา(บาท)
การทำรากเทียมแบบMini (4 mini-implants) พร้อมด้วยฟันปลอม
80,000
90,000
การทำรากเทียมแบบMini (6 mini-implants) พร้อมด้วยฟันปลอม
120,000
130,000

แพ็คเกจการทำ รากฟันเทียมทั้งปากพร้อมด้วย สะพานฟัน

Implant bridges       การทำ รากฟันเทียม พร้อมด้วยสะพานฟันเป็นประเภทการทำฟันปลอมแบบติดแน่น ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นการใช้รากเทียมแทนรากฟันจริงและใช้สะพานฟันใส่ยึดบนรากเทียม เนื่องด้วยรากฟันเทียมนั้นทำจากไทเทเนียมจึงไม่มีการผุที่รากซึ่งจะไม่เหมือนกับฟันธรรมชาติ

 

การทำรากฟันเทียม 4 รากเทียม พร้อมด้วย สะพานฟัน 10 ซี่

 
Package Total
ราคาโปรโมชั่น (บาท)
ค่ารักษา(บาท)
รากเทียม Intralock
280,000
350,000
รากเทียม Straumann SLA
340,000
410,000

การทำ รากฟันเทียม 6 รากเทียม พร้อมด้วย สะพานฟัน 12 ซี่

 
Package Total
ราคาโปรโมชั่น (บาท)
ค่ารักษา(บาท)
รากเทียม Intralock
390,000
480,000
รากเทียม Straumann SLA
480,000
570,000


แพ็คเกจการทำ รากฟันเทียม ทั้งปากแบบ All-On-4

รากฟันเทียม ทั้งปากแบบ All-on-4
      รูปแบบของวิธีการทำ All-On-4 นั้นคือการใส่ รากเทียม ไปบนขากรรไกทั้งหมด 4 ราก ซึ่งรากเทียมจะเอียงออกไปทางด้านหน้าเพื่อเน้นในการยึดกระดูกในด้านหน้า สะพานฟันอะคลิลิกแบบถอดได้จะถูกใช้ในการยึดกับตัวรากเทียมเพื่อช่วยในการใช้งานของฟัน

 

 
Package Total
ราคาโปรโมชั่น (บาท)
ค่ารักษา(บาท)
รากฟันเทียมแบบ All-on-4 Intralock
320,000
350,000
รากฟันเทียมแบบ All-on-4 Nobel Biocare
380,000
400,000


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รากฟันเทียม
      ราคาที่กล่าวข้างต้นเป็นราคามาตรฐานในการทำ รากฟันเทียม พร้อมครอบฟัน ถ้าต้องการได้ ครอบฟัน หรือสะพานฟัน ที่เป็นเซรามิกทั้งชิ้นหรือวัสดุโลหะผสมที่คุณภาพสูงกว่าปกติจะต้องมีการเพิ่มค่าใช้จ่าย ในส่วนต่างเพิ่มเติมขึ้นจากแพ็คเกจ ค่าใช้จ่ายของการทำรากเทียมนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากการคำนวณค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็น ค่าปลูกกระดูก,
ค่าวัสดุผงกระดูกที่ใช้, ค่าเอ็กซเรย์, ค่ายา, ค่าถอนฟัน หรือแม้แต่ค่า ฟันปลอมชั่วคราว ซึ่งจะมีการคิดค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อมี
การทำการรักษานั้นๆร่วมกับการทำ รากฟันเทียม

      การทำการรักษาด้วยรากเทียมเพื่อรองรับทั้งปากนี้ จะมีการขอชำระมัดจำตั้งแต่ก่อนเริ่มการรักษาขั้นตอนที่ 1 ที่เป็น
ส่วนการศัลยกรรมทันที


ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ contact@smilesignature.com ราคาโปรโมชั่นดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าโดยขึ้นอยู่กับสต็อกรากเทียม


ราคาสิทธิประโยชน์นี้ จะมีจนถึง 31 มกราคม 2558

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันกับการทำรากฟันเทียม
      • การทำรากฟันเทียม
      • แลปเฉพาะในแต่ละงานการรักษา
      • กระบวนการควบคุมการฆ่าเชื้อ
      • โปรแกรมการตรวจสุขภาพของคลินิก


promotions

Crowns Promotions

Zoom Teeth Whitening Promotions

BriteSmile Promotions

Dental Implants Promotions

Invisalign Promotions


 

   
 
       
 ศูนย์ทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์
 สำนักงานใหญ่ รัชดาภิเษก : 02-693-6933
 สาขา สยามสแควร์: 02 658-4500
 สาขา พหลโยธิน: 02-930-1812
 สาขา รามอินทรา: 02-943-5858
 สาขา ซีคอนสแควร์: 02-721-9100
 Email: smilesignature@hotmail.com , contact@smilesignature.com
© 2013 Copyright Smile Signature. All Rights Reserved. ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว ติดต่อร้องเรียน