ครอบฟัน สะพานฟัน เซรามิกทั้งชิ้น
 Smile Signature

 smilesignature@hotmail.com 
contact@smilesignature.com

Smile Signature Store 

   ครอบฟัน ด้วย Porcelain

ครอบฟันด้วย Porcelain

การทำ ครอบฟัน ด้วย Porcelain

เปลี่ยนแปลงรอยยิ้มให้น่ามอง


ครอบฟัน      
การทำครอบฟันเป็นการคลุมตัวฟันเอาไว้ด้วยชิ้นงาน เซรามิกหรือ เพอร์เซเลน ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นเป็นฟันได้ทั้งซี่ การครอบฟันเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของฟันที่หัก และผุลึกจนไม่สามารถอุดฟันได้ และจะช่วยให้การมองเห็นดูสสวยงาม ในบางครั้งการทำครอบฟันยังสามารถช่วยปรับการเรียงตัวของฟันให้ดูดีขึ้นได้ การครอบฟันสามารถทำได้ด้วยวัสดุหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะของฟันและการใข้งานประเภทของการครอบฟัน


      การครอบฟันอาจจะทำจากวัสดุพอร์ซเลน, โลหะผสม หรืออาจจะทำจาก 2 ชนิดผสมกันก็ได้ ซึ่งการใช้วัสดุทั้ง 2 แบบในฟันซี่เดียวกัน จะเป็นการใช้พอร์ซเลนคลุมบริเวณด้านนอกของโลหะผสม เพื่อความสวยงามและความแข็งแรงไปพร้อมกัน ซึ่งยังแยกออกได้เป็นหลายชนิด ดังนี้

ครอบฟันโลหะผสม          • การครอบฟันโลหะผสมด้วยพอร์ซเลน หรือเซรามิกทั้งชิ้น
          • การครอบฟันโลหะผสมทอง 2%ด้วย Porcelain
          • การครอบฟันโลหะผสมทอง 50%ด้วยพอร์ซเลน
          • การครอบฟันโลหะผสมทอง 85%ด้วยพอร์ซเลน

      ส่วนการครอบฟันด้วยเซรามิกทั้งชิ้นจะมีสีฟันที่สวยกว่าเนื่องจากจะเป็นวิธีการครอบฟันที่ไม่มีโลหะผสมอยู่เลย ซึ่งแยกออกเป็นระบบการทำครอบฟันได้ ดังนี้

การทำครอบฟันเซรามิกการทำครอบฟันเซรามิกแบบ 3M Lava
• การทำครอบฟันเซรามิกแบบ Cercon, Procera
• การทำครอบฟันเซรามิกแบบ IPS Empress & E-maxผลที่ได้รับจากการครอบฟัน
      • ครอบฟัน จะช่วยแก้ไขฟันที่แตก หัก หรือฟันที่ผิดปกติ
      • ครอบฟัน จะทำการคลุมฟันที่ผิดปกติ
      • ครอบฟัน จะช่วยให้ฟันที่รักษารากฟันไปมีความแข็งแรงขึ้น
      • ครอบฟัน บนรากเทียมช่วยให้มีการสบฟันที่ดีขึ้น
      • ครอบฟัน สามารถทำเชื่อมติดกันเป็นสะพานฟัน เพื่อทดแทนฟันที่หายไป และช่วยให้การสบฟันดีขึ้น ป้องกันฟันล้ม

ขั้นตอนการรักษาด้วยการครอบฟันด้วย Porcelain
      • ก่อนการรักษาจะมีการตรวจสุขภาพฟันเพื่อประเมินก่อนการรักษาและเลือกชนิดของครอบฟันที่เหมาะสม กับผู้ป่วยแต่ละท่าน
      • การเตรียมฟัน  จะทำการกรอฟันบางส่วนออกจากนั้นก็จะมีการพิมพ์ฟันเพื่อส่งแลป แล้วทำครอบฟันชั่วคราว ให้ใส่ระหว่างรองานจากแลปทันตกรรม
      • การใส่ฟัน  รับงานกลับมาจากแลป แล้วทำการยึดติดที่ฟันด้วยซีเมนต์ชนิดพิเศษ ที่ใช้ยึดฟันด้วยทันตแพทย์
      • การดูแลรักษา  หลังจากการใส่ฟันแล้วควรดูแลรักษาความสะอาด แปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันให้ถูกวิธีตามคำแนะนำจากทันตแพทย์ และมารับการตรวจเช็คทุก 6 เดือน

 

Transforming Smiles

Upper & Lower Crowns
Full Mouth Crowns
 
Before
 After
Before
After

 

Restoring Smiles

 

Full Mouth Crowns
Before
After


ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมความงาม

promotions

Crowns Promotions

Zoom Teeth Whitening Promotions

BriteSmile Promotions

Dental Implants Promotions

Invisalign Promotions


 

   
 
       
 ศูนย์ทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์
 สำนักงานใหญ่ รัชดาภิเษก : 02-693-6933
 สาขา สยามสแควร์: 02 658-4500
 สาขา พหลโยธิน: 02-930-1812
 สาขา รามอินทรา: 02-943-5858
 สาขา ซีคอนสแควร์: 02-721-9100
 Email: smilesignature@hotmail.com , contact@smilesignature.com
© 2013 Copyright Smile Signature. All Rights Reserved. ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว ติดต่อร้องเรียน