ครอบฟัน สะพานฟัน เซรามิกทั้งชิ้น
 Smile Signature

 smilesignature@hotmail.com 
contact@smilesignature.com

Smile Signature Store 

   ครอบฟัน ด้วย Porcelain

ครอบฟันด้วย Porcelain ทำฟัน

การทำ ครอบฟัน ด้วย Porcelain

เปลี่ยนแปลงรอยยิ้มให้น่ามอง


ครอบฟัน      
การทำครอบฟันเป็นการคลุมตัวฟันเอาไว้ด้วยชิ้นงาน เซรามิกหรือ เพอร์เซเลน ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นเป็นฟันได้ทั้งซี่ การครอบฟันเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของฟันที่หัก และผุลึกจนไม่สามารถอุดฟันได้ และจะช่วยให้การมองเห็นดูสสวยงาม ในบางครั้งการทำครอบฟันยังสามารถช่วยปรับการเรียงตัวของฟันให้ดูดีขึ้นได้ การครอบฟันสามารถทำได้ด้วยวัสดุหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะของฟันและการใข้งานประเภทของการครอบฟัน


      การครอบฟันอาจจะทำจากวัสดุพอร์ซเลน, โลหะผสม หรืออาจจะทำจาก 2 ชนิดผสมกันก็ได้ ซึ่งการใช้วัสดุทั้ง 2 แบบในฟันซี่เดียวกัน จะเป็นการใช้พอร์ซเลนคลุมบริเวณด้านนอกของโลหะผสม เพื่อความสวยงามและความแข็งแรงไปพร้อมกัน ซึ่งยังแยกออกได้เป็นหลายชนิด ดังนี้

ครอบฟันโลหะผสม          • การครอบฟันโลหะผสมด้วยพอร์ซเลน หรือเซรามิกทั้งชิ้น
          • การครอบฟันโลหะผสมทอง 2%ด้วย Porcelain
          • การครอบฟันโลหะผสมทอง 50%ด้วยพอร์ซเลน
          • การครอบฟันโลหะผสมทอง 85%ด้วยพอร์ซเลน

      ส่วนการครอบฟันด้วยเซรามิกทั้งชิ้นจะมีสีฟันที่สวยกว่าเนื่องจากจะเป็นวิธีการครอบฟันที่ไม่มีโลหะผสมอยู่เลย ซึ่งแยกออกเป็นระบบการทำครอบฟันได้ ดังนี้

การทำครอบฟันเซรามิกการทำครอบฟันเซรามิกแบบ 3M Lava
• การทำครอบฟันเซรามิกแบบ Cercon, Procera
• การทำครอบฟันเซรามิกแบบ IPS Empress & E-maxผลที่ได้รับจากการครอบฟัน
      • ครอบฟัน จะช่วยแก้ไขฟันที่แตก หัก หรือฟันที่ผิดปกติ
      • ครอบฟัน จะทำการคลุมฟันที่ผิดปกติ
      • ครอบฟัน จะช่วยให้ฟันที่รักษารากฟันไปมีความแข็งแรงขึ้น
      • ครอบฟัน บนรากเทียมช่วยให้มีการสบฟันที่ดีขึ้น
      • ครอบฟัน สามารถทำเชื่อมติดกันเป็นสะพานฟัน เพื่อทดแทนฟันที่หายไป และช่วยให้การสบฟันดีขึ้น ป้องกันฟันล้ม

ขั้นตอนการรักษาด้วยการครอบฟันด้วย Porcelain
      • ก่อนการรักษาจะมีการตรวจสุขภาพฟันเพื่อประเมินก่อนการรักษาและเลือกชนิดของครอบฟันที่เหมาะสม กับผู้ป่วยแต่ละท่าน
      • การเตรียมฟัน  จะทำการกรอฟันบางส่วนออกจากนั้นก็จะมีการพิมพ์ฟันเพื่อส่งแลป แล้วทำครอบฟันชั่วคราว ให้ใส่ระหว่างรองานจากแลปทันตกรรม
      • การใส่ฟัน  รับงานกลับมาจากแลป แล้วทำการยึดติดที่ฟันด้วยซีเมนต์ชนิดพิเศษ ที่ใช้ยึดฟันด้วยทันตแพทย์
      • การดูแลรักษา  หลังจากการใส่ฟันแล้วควรดูแลรักษาความสะอาด แปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันให้ถูกวิธีตามคำแนะนำจากทันตแพทย์ และมารับการตรวจเช็คทุก 6 เดือน

 

Transforming Smiles

Upper & Lower Crowns
Full Mouth Crowns
ทำฟัน , จัดฟัน ทำฟัน , จัดฟัน   ทำฟัน , จัดฟัน ทำฟัน , จัดฟัน
Before
 After
Before
After

 

Restoring Smiles

 

Full Mouth Crowns
ทำฟัน , จัดฟัน ทำฟัน , จัดฟัน
Before
After


ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมความงาม

promotions

Crowns Promotions

Zoom Teeth Whitening Promotions

BriteSmile Promotions

Dental Implants Promotions

Invisalign Promotions


 

   
 
       
 ศูนย์ทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์
 สำนักงานใหญ่ รัชดาภิเษก : 02-693-6933
 สาขา สยามสแควร์: 02 658-4500
 สาขา พหลโยธิน: 02-930-1812
 สาขา รามอินทรา: 02-943-5858
 สาขา ซีคอนสแควร์: 02-721-9100
 Email: smilesignature@hotmail.com , contact@smilesignature.com
© 2013 Copyright Smile Signature. All Rights Reserved. ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว ติดต่อร้องเรียน