ราคา ค่ารักษาทันตกรรม

ราคาทำฟัน ของคลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ 

คลินิกทันตกรรมของเรามุ่งเน้นถึงมาตรฐานของความสะอาด และคุณภาพของการให้บริการด้านรักษา ที่ถูกต้องในทุกๆด้าน ดังนั้นทางคลินิกทันตกรรม จึงได้มีการนำเสนอการรักษาสุขภาพช่องปาก เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระกับผู้มารับบริการอย่างต่อเนื่อง 

ค่าบริการฟอกสีฟัน ที่ สไมล์ ซิกเนเจอร์

การฟอกสีฟันด้วย Zoom
ราคา(บาท)
 ฟอกฟันขาว Zoom
8,900
 ฟอกฟันขาว Zoom (สำหรับ 2 คน)
17,000

 

การฟอกสีฟันด้วย Pola
ราคา(บาท)
 ฟอกสีฟันขาว Pola
6,500
 ฟอกสีฟันขาว Pola พร้อมชุดฟอกสีฟันที่บ้าน
10,400

 

 

การฟอกสีฟัน ที่บ้าน
ราคา(บาท)
 ฟอกสีฟันขาวที่บ้าน (3 syringes of gel)
3,500

 

 

การเคลือบผิวหน้าฟันด้วยพอร์ซเลน
ราคา(บาท)
 เคลือบฟัน วีเนียร์ 1 to 5 ซี่ IPS Empress Esthetics
10,000
 เคลือบฟัน วีเนียร์  มากกว่า 6 ซี่ IPS Empress Esthetics
9,000
  เคลือบฟัน วีเนียร์ 1 to 5 ซี่ IPS eMax
11,000
 เคลือบฟัน วีเนียร์  มากกว่า 6 ซี่ IPS eMax
10,000

 

  

  

 

 

การทำครอบฟัน
ราคา(บาท)
 ครอบฟัน ด้วยระบบ 3M Lava หรือ All Ceramic eMax (1-5 ซี่)
15,500
 ครอบฟัน ด้วยระบบ 3M Lava หรือ All Ceramic eMax (6 ซี่ขึ้นไป)
14,500

 

การทำรากฟันเทียม
ราคา(บาท)
 รากฟันเทียม NeoDent
48,000
 รากฟันเทียม Intralock
60,000
 รากฟันเทียม Straumann SLA
60,000-65,000

 

  

 

การจัดฟันแบบ Invisalign
ราคา(บาท)
 การจัดฟันแบบใส  Invisalign (ผ่อนชำระครั้งแรก 10,000 บาท)
150,000
 การจัดฟันแบบใส  Invisalign Lite (ผ่อนชำระครั้งแรก 10,000 บาท)
120,000
 การจัดฟันแบบใส  Invisalign i7 (ผ่อนชำระครั้งแรก 10,000 บาท)
49,000-79,000

 

  

 

การจัดฟัน
ราคา(บาท)
 การจัดฟันแบบโลหะ Metal  ผ่อนชำระ ครั้งละ 1,500 บาท
50,000 - 65,000
 การจัดฟันแบบ Damon
70,000 - 90,000

 

ราคานี้ จะมีถึงวันที่ 30  มิถุนายน 2561 (เฉพาะราคาจัดฟัน)

 

ค่ารักษาจะคำนวณเป็นเงินไทย ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ค่ารักษาที่มีช่วงราคาระบุจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการรักษาแล้วแต่กรณี ซึ่งราคาด้านบนเป็นราคาสำหรับการรักษาในกรณีปกติ

รายการบางอย่าง อาจจะไม่สามารถใช้ได้กับ ทันตแพทย์เฉพาะทางบางท่าน ซึ่งทางคลินิกจะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบก่อนการรักษา

สามารถผ่อนชำระค่ารักษาทางทันตกรรมนาน 6 เดือน - 31 สิงหาคม 2560 กับทางธนาคารกสิกรไทย* เมื่อมียอดบิลชำระผ่านบัตรเครดิตกสิกไทยทุกประเภท 
ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป

ผ่อนชำระค่ารักษา 0% เป็นเวลา 3 เดือน เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายทางทันตกรรม ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปสำหรับการรักษาทุกประเภท

ราคานี้ จะมีจนถึง 30 เมษายน 2563

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน

  • ค่ารักษาทางทันตกรรม 
  • ค่าบริการ การตรวจสุขภาพช่องปาก 
  • ค่าบริการ การฟอกสีฟัน ด้วย Zoom 
  • ค่าบริการ ครอบฟัน ด้วยวัสดุของบริษัท 3M 
  • ค่าบริการ วีเนียร์ ด้วย IPS Empress 
  • ค่าบริการ การทำ รากฟันเทียม 
  • ค่าบริการ จัดฟันแบบใส ด้วย Invisalign