จัดฟัน ด้วยเครื่องมือแบบโลหะ, จัดฟัน แบบเซรามิกสีเหมือนฟัน และจัดฟันเร่งด่วนแบบ ดามอน ที่ คลินิกทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์ ทุกสาขา

จัดฟัน ดัดฟัน ฟันเรียงสวยเพื่อยิ้มสดใส

จัดฟัน กับ สไมล์ ซิกเนเจอร์ ให้บริการ จัดฟันแบบใส จัดฟันเร่งด่วน ดาม่อน จัดฟันยางสีสดใส จัดฟันเซรามิก เราได้รับรางวัล Invisalign Diamond Provider 2015 ในด้านการจัดฟันแบบใส ซึ่งเป็นรางวัลจาก Invisalign USA.

การจัดฟัน เป็นการรักษาความผิดปกติในการเรียงต้วของฟันที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อรูปร่างปาก และใบหน้า เช่น ฟันซ้อนเก, การสบฟันไม่ดี การมีช่องห่างระหว่างฟัน โดยการจัดฟัน จัดฟันเซรามิก หรือ จัดฟันแบบดาม่อน การจัดฟันจึงเป็นทางแก้ปัญหาได้ดีที่สุดวิธีหนึ่ง และยังช่วยให้ฟันเรียงตัวดีชึ้น ช่วยส่งเสริมบุคคลิกภาพของผู้เข้ารับการรักษาอีกด้วย ผลที่ได้หลังการจัดฟันรวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการจัดฟัน ขึ้นอยู่กับอายุ และความรุนแรงของปัญหาของการสบฟันที่พบ การจัดฟันมีหลายประเภทขึ้นอยู่กับความต้องการ และความจำเป็นของผู้เข้ารับบริการแต่ละท่าน 

จัดฟัน ราคา , ราคา ค่าจัดฟันที่ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ เป็นราคาที่ Fix สำหรับผู้มารับบริการแต่ละท่าน คุณหมอจัดฟันจะประเมิน และแจ้งราคา ค่าจัดฟัน ให้ผู้มารับบริการให้ทราบหลังการปรึกษาจัดฟัน ไม่มีการเก็บค่าบริการเกินจากที่ประเมินไว้

 

 

ประเภทของการจัดฟัน ทางคลินิกทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์ ได้มีการจัดเตรียมการจัดฟันไว้หลายชนิด ดังนี้ 

จัดฟันโลหะ ใส่ยางสีสันสดใส

จัดฟันแบบโลหะ

จัดฟันด้วยเครื่องมือโลหะ 3M Unitek MBT Braces ต้วเหล็กจัดฟันมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมมาก และการเลือกสียางที่ติดบนเครื่องมือจัดฟันก็ยังช่วยนำเสนอบุคลิกที่เป็นตัวตนของคุณ ทำให้คุณมีความสนุกกับการจัดฟันมากขึ้น การจัดฟันแบบนี้เป็นแบบมาตรฐานที่นิยมจัดกันทั่วไป ผู้มารับบริการส่วนใหญ่จะเลือกการจัดฟันแบบนี้ ผู้มารับบริการจะเข้ามาพบทันตแพทย์จัดฟันทุกๆ 4-6 สัปดาห์ เพื่อปรับเครื่องมือจัดฟัน และการจัดฟันแบบนี้มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการจัดฟันชนิดอื่นๆ

จัดฟันเซรามิก มองเห็นไม่ชัดเจน

จัดฟันเซรามิก

จัดฟัน ด้วยเครื่องมือเซรามิก 3M Clarity Braces เป็นเครื่องมือที่มองเห็นได้น้อยมาก ซึ่งลักษณะของเครื่องมือมีความคล้ายคลึงกับแบบโลหะ แต่ทำจากวัสดุเซรามิกสีเหมือนฟัน แต่มองเห็นได้น้อยกว่าการจัดฟันด้วยเครื่องมือแบบโลหะ เหมาะสำหรับผู้ทีไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็นอย่างเด่นชัดว่าจัดฟันอยู่ แต่ก็ยังสามารถเห็นได้บ้างเนื่องจากเครื่องมือยังติดอยู่ที่ด้านนอกของฟันอยู่ ระยะเวลาการพบทันตแพทย์เหมือนการจัดฟันแบบโลหะ แต่การจัดฟันเซรามิก มีราคาสูงกว่าการจัดฟันแบบเหล็กทั่วไป

 โปรโมชั่นจัดฟัน 

การจัดฟัน ดามอน (Damon) และ จัดฟัน 3M Clarity SL

จัดฟันแบบดาม่อน

จัดฟันด้วยเครื่องมือแบบ Damon หรือ จัดฟันแบบ 3M Clarity SL เป็นเครื่องมือจัดฟันที่ไม่ต้องใส่ยางรัดฟัน ( Self-ligation Braces ) ทำให้การเคลื่อนฟันทำได้เร็วขึ้น และยังเป็นระบบจัดฟันที่ช่วยลดระยะเวลาในการรักษาให้น้อยลงกว่าเวลาที่ต้องใช้ในการจัดฟันแบบเหล็กปกติ ลดความเจ็บปวดในการรักษาได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก ทันตแพทย์จัดฟัน สามารถเคลื่อนฟันได้ง่ายกว่าแบบเหล็กทั่วไป ทันตแพทย์จึงใช้แรงในการเคลื่อนฟันน้อยกว่า ผู้ป่วยจึงรู้สึกเจ็บปวดฟันหลังการปรับเครื่องมือน้อยกว่าการจัดฟันแบบเหล็กธรรมดา
 

จัดฟันแบบใส invisalign i7, invisalign lite , invisalign Full และ invisalign Teen 

จัดฟันแบบใส

จัดฟันแบบใส invisalign เป็นการ จัดฟันแบบ ที่ไม่ต้องติดเครื่องมือจัดฟันบนฟันผู้มารับบริการ โดยผู้มารับบริการต้องใส่เครื่องมือที่เป็นแผ่นวัสดุใสๆบางๆคร่อมบนฟันทั้งหมดไว้ เป็นชิ้นงานที่ทำจากแลปในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการจัดฟันแบบใสจะเป็นแบบถอด และใส่เองได้ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการใส่เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น และไม่ต้องการให้ผู้อื่นทราบว่ากำลังจัดฟันอยู่ ผู้มารับบริการส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่อยากจัดฟันแต่ไม่อยากติดเครื่องมือจัดฟัน การจัดฟันแบบใสมี ราคา ค่าใช้จ่าย ในการจัดฟันสูงกว่าแบบเหล็ก 2-3 เท่า ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของการซ้อนเกของฟันของผู้มารับบริการ

 

ผลที่ได้รับจากการ จัดฟัน ดัดฟัน

การรักษาด้วยวิธีการจัดฟันมีผลดีด้านต่างๆดังนี้

 1. การจัดฟันช่วยให้การสบฟันดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการบดเคี้ยว
 2. การจัดฟันช่วยให้ทำความสะอาดฟันได้ง่ายขึ้น ทำให้สุขภาพภายในช่องปากดีขึ้น ลดโอกาสการเกิดฟันผุและเหงือกอักเสบ
 3. ช่วยทำให้มีรอยยิ้มที่สวยงาม จากฟันที่เรียงตัวดีขึ้น
 4. ช่วยให้มีรอยยิ้มที่ทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น เพิ่มโอกาสในหน้าที่การงาน

 

จัดฟัน รีวิว , รีวิว จัดฟัน, จัดฟันแบบใส invisalign
หมอจัดฟันแบบ อินวิซาไลน์ ที่ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์

จัดฟัน รีวิว, คุณ ศศิวิไล พยาบาลสาว เพจชื่อดัง #ฉันกลัวที่แคบ ได้รับการ จัดฟันแบบใส ที่ศูนย์จัดฟันแบบใส สไมล์ ซิกเนเจอร์ ใช้เวลาในการจัดฟัน เพียงแค่ 8 เดือน

จัดฟัน รีวิว, คุณก้อง วุฒิเมศร์ พิศาลวราพนธ์ นักแสดงเรื่องสาวน้อยคาเฟ่ จัดฟันแบบใส กับ ศูนย์จัดฟันใส สไมล์ ซิกเนเจอร์ ใช้เวลาในการจัดฟัน 10 เดือนขณะถ่ายทำละครอยู่

รีวิว จัดฟัน, คุณติ๊ก จัดฟันแบบใส กับคลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ ก่อนจัดฟันมีฟันที่ซ้อนเกมาก เห็นผลลัพธ์เร็ว ใช้เวลา 1 ปี 4 เดือน

รีวิว จัดฟัน, วิดีโอจัดฟัน และทำฟัน จากคลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ เราให้บรการจัดฟัน 7 สาขาทั่วกรุงเทพ

 

การจัดฟันด้านนอก สีเหมือนฟัน Ceramic Braces และการจัดฟันด้านใน ( lingual Braces )   ที่ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ 8 สาขาทั่วกรุงเทพ

การจัดฟันด้านนอก สีเหมือนฟัน Ceramic Braces หรือ การดัดฟันแบบสีเหมือนฟัน วัสดุที่ใช้ในการดัดฟันได้รับการพัฒนามา­กขึ้น ช่วยให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้สนใจจัดฟัน โดยนอกเหนือจากใช้วัสดุโลหะแบบทั่วๆไป ในการดัดฟันแบบติดแน่น ปัจจุบันได้มีวัสดุสีเหมือนฟันที่ช่วยให้ว­ัสดุในการดัดฟันเป็นที่สังเกตเห็นได้น้อยล­งด้วย

จัดฟันด้านใน หรือ ดัดฟันด้านใน (lingual Braces) เป็นการติดเครื่องมือด้านหลังฟัน ช่วยให้ไม่สามารถเห็นเครื่องมือจากการพูดค­ุย หรือจากการยิ้มแย้มได้ การจัดฟันด้านใน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องก­ารแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟันผิดปกติแต่ไม่­ต้องการให้ผู้อื่นสามารถสังเกตุเห็นเครื่อ­งมือดัดฟันได้ เช่น ดารา นักแสดง ผู้บริหาร พนักงานสายการบิน เป็นต้น

 

ราคา จัดฟัน / จัดฟัน ราคา เท่าไร

ราคา จัดฟัน ชนิดติดแน่น แบบโลหะ (ผ่อนชำระ 1,500 บาท/เดือน) 45,000 - 60,000 บาท
ราคา จัดฟันแบบสีเหมือนฟัน (ผ่อนชำระ 2,000 บาท/เดือน) 60,000 - 85,000 บาท
ราคา จัดฟันด้วยเครื่องมือ Damon/ Clarity SL (ผ่อนชำระ 3,000 บาท/เดือน) 70,000 - 85,000 บาท
ราคา จัดฟันแบบใส invisalign i7 (ผ่อนชำระครั้งแรก 10,000 บาท) 49,000-79,000 บาท
ราคา จัดฟันแบบใส  invisalign Lite (ผ่อนชำระครั้งแรก 10,000 บาท) 120,000 บาท
จัดฟันแบบใส ราคา invisalign Full (ผ่อนชำระครั้งแรก 10,000 บาท) 150,000 บาท
จัดฟันด้านใน ราคา 150,000 - 180,000 บาท
ราคา ค่ารีเทนเนอร์ 3,000  บาท

การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเป็นแบบระบบผ่อนชำระให้ครบตามที่ทันตแพทย์ได้ประเมินไว้เบื้องต้น

 

ขั้นตอนการจัดฟัน

 1. ผู้ต้องการจัดฟันมาพบหมอจัดฟัน เพื่อปรึกษา บอกเล่าปัญหาของการสบฟันให้หมอจัดฟันทราบ ตรวจสภาพสมดุลของใบหน้าและขากรรไกร ตรวจฟันและกระดูกรองรับฟัน ตรวจช่องปากโดยทั่วไป ตรวจฟันผุ และเนื้อเยื่ออื่นๆภายในช่องปาก
 2. หมอจัดฟัน จะส่งผู้ที่ต้องการจัดฟันไปถ่ายเอ็กซเรย์ Panoramic film ซึ่งหมอจัดฟันจะมองเห็นความผิดปกติของกระดูกและฟันได้ทั้งหมด, ถ่ายเอ็กซเรย์ Cephalometric film เป็นการถ่ายเอ็กซเรย์ กระโหลกศรีษะด้านข้าง เพื่อดูความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรบน และขากรรไกรล่าง และดูความยื่นของทั้งฟันบนและฟันล่าง
 3. ทันตแพทย์จัดฟันจะวางแผนการรักษา จัดฟันให้ผู้มารับการจัดฟัน ซึ่งอาจมีทั้งประเภทที่ต้องถอนฟันบางส่วน หรือไม่ต้องถอนฟันเลย หรืออาจต้องจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร ขึ้นอยู่กับความผิดปกติของผู้มารับบริการจัดฟัน แล้วหมอจัดฟันและผู้มารับบริการจะเลือกแผนการรักษาการจัดฟันที่เหมาะสมกับผู้มารับบริการแต่ละราย
 4. หมอจัดฟันและผู้จัดฟันจะเลือกเครื่องมือในการจัดฟัน เช่น จัดฟันเหล็ก จัดฟันเซรามิก จัดฟันดามอน จัดฟันด้านใน จัดฟันแบบใส invisalign เป็นต้น
 5. หมอจัดฟัน จะติดเครื่องมือจัดฟันให้ผู้ที่ต้องการจัดฟัน แล้วนัดมาปรับเครื่องมือเป็นระยะๆตามชนิดของเครื่องมือจัดฟันแต่ละประเภท เช่น การจัดฟันแบบเหล็กและเซรามิก คุณหมอจัดฟันจะนัดผู้จัดฟันมาปรับเครื่องมือทุกๆ 4-6 สัปดาห์, จัดฟันแบบดามอน ผู้จัดฟันจะมาปรับเครื่องมือทุก 2-3 เดือนครั้ง และ นัดมาตรวจเช็ค aligner ในกรณีการจัดฟันแบบใสทุกๆ 3-6 เดือน หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของความผิดปกติของการสบฟันของผู้มารับบริการแต่ละประเภท
 6. หลังจัดฟันเสร็จ ผู้จัดฟันต้องใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน หรือ รีเทนเนอร์ เป้นประจำตามคำแนะนำของหมอจัดฟัน ระยะเวลาการใส่รีเทนเนอร์ ขึ้นอยู่กับผู้มารับบริการแต่ละราย
 7. ผู้รับการจัดฟันควรกลับมารับการตรวจเช็ค ประจำทุกๆปีหลังจัดฟันแล้วเสร็จ พร้อมนำรีเทนเนอร์ มาตรวจความสมบูรณ์ด้วย

 

ควรเริ่มจัดฟัน เมื่ออายุเท่าไร

การจัดฟันนั้นสามารถทำได้ทั้งในเด็ก และผู้ใหญ่ ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจการสบฟันจากทันตแพทย์ทั่วไป และได้รับการส่งต่อมายังหมอจัดฟันทันที ที่สังเกตุพบปัญหาการสบฟัน การจัดฟันส่วนใหญ่มักเริ่มทำในเด็กมีฟันแท้ขึ้นเกือบครบ คืออายุประมาณ 11-13 ปี อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาการสบฟันบางอย่างสามารถทำได้ในช่วงฟันแท้ขึ้นผสมกับฟันน้ำนม เพื่อลดความรุนแรงของปัญหา หรือเพื่อป้องกันการไม่ให้เกิดการพัฒนาไปเป็นความผิดปกติที่มีความรุนแรงขึ้น เช่นการจัดฟันหน้าบางส่วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกระทบกระแทกต่อ ฟันในกรณีที่ฟันหน้าบนยื่นมาก ๆ การจัดฟันในชุดฟันผสมมักเป็นการรักษาระยะสั้น และเป็นการจัดฟันบางส่วนเท่านั้น เมื่อผู้ป่วยเข้าสู่ระยะฟันแท้ ส่วนใหญ่จะจำเป็นต้องได้รับการจัดฟันทั้งปากต่อไป

 

จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

การสบฟันที่ผิดปกติอาจมีสาเหตุร่วมจากความผิดปกติของขากรรไกร เช่นตำแหน่งหรือขนาดของขากรรไกรบนและล่างไม่สัมพันธ์กัน หากพบความผิดปกติของขากรรไกรในระยะเด็ก อาจให้การแก้ไขด้วยเครื่องมือที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของขากรรไกรได้ (Dentofacial Orthopedics) (ดูหัวข้อเครื่องมือที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของขากรรไกร) ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของขากรรไกรมาก จะทำให้ฟันสบไม่เข้าที่และรูปหน้าดูไม่สมส่วน จะแก้ไขด้วยการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร (Orthognathic Surgery) การผ่าตัดมักจะทำเมื่อผู้ป่วยหยุดการเจริญเติบโตแล้ว โดยอาจผ่าตัดที่ขากรรไกรเดียว หรือทั้งสองขากรรไกร และอาจผ่าตัดเสริมที่คางได้ด้วย

ขั้นตอนการจัดฟัน ร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร

เริ่มจากตรวจการสบฟัน พิมพ์ปาก และเอ็กซ์เรย์เหมือนการจัดฟันทั่วไป แต่เมื่อทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาทางทันตกรรมวินิจฉัยว่าความผิดปกติมีสาเหตุ มาจากกระดูกขากรรไกร ทันตแพทย์จะแนะนำทางเลือกที่เป็นการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร หากผู้ป่วยสนใจแผนการรักษาร่วมกับการผ่าตัด ควรนัดปรึกษากับทันตแพทย์ผู้ที่จะทำการผ่าตัด (Oral Surgeon) เพื่อวางแผนการรักษา ประเมินค่าใช้จ่าย ตลอดจนซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินในการเลือกแผนการรักษา

การรักษาด้วยการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกรประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้คือ

 1. การจัดฟันก่อนการผ่าตัด (Presurgical Orthodontics)
  มักใช้เวลาประมาณ 1 – 2 ปี และอาจต้องมีการถอนฟันร่วมด้วย หากฟันซ้อนเกมาก การจัดฟันก่อนผ่าตัด จะใช้เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นเคลื่อนฟันในแต่ละขากรรไกรไปในตำแหน่งที่สัมพันธ์กับขากรรไกรนั้น ๆ เนื่องจากการสบฟันที่ผิดปกตินั้น ฟันจะล้มเอนตามธรรมชาติไปในแนวที่ปิดบังความผิดปกติของขากรรไกร ดังนั้นการแก้การล้มเอนตามธรรมชาติและจัดเรียงฟันให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องบน แต่ละขากรรไกรก่อนการผ่าตัด มักจะทำให้การสบฟันก่อนผ่าตัดรวมทั้งใบหน้าดูแย่ลงชั่วคราว ทันตแพทย์จะตรวจเช็คว่าฟันบนล่างจะสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยการให้ผู้ป่วยเลื่อนขากรรไกรล่างออกมาข้างหน้าในกรณีที่ขากรรไกรล่างเล็ก กว่าบน หรือตรวจด้วยการพิมพ์ปากเพื่อเช็คตำแหน่งฟันโดยละเอียดนอกปาก
 2. การผ่าตัดขากรรไกร (Orthognathic Surgery)
  เมื่อพร้อมที่จะทำการผ่าตัดขากรรไกร หมอจัดฟันจะพิมพ์ปาก และเอ็กซ์เรย์อีกครั้งเพื่อจำลองการผ่าตัดในแบบฟันและ เตรียมทำเฝือกสบฟันสำหรับใช้ในห้องผ่าตัด ผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนและหลังการผ่าตัดจากทันตแพทย์ผู้ ทำการผ่าตัด การผ่าตัดจะทำในโรงพยาบาล และผู้ป่วยมักจะต้องพักฟื้น 1-3 วันในโรงพยาบาล และพักต่อที่บ้านอีกประมาณ 2-4 สัปดาห์แล้วแต่ทันตแพทย์แนะนำ
 3. การจัดฟันหลังการผ่าตัด (Postsurgical Orthodontics)
  เป็นการจัดฟันในรายละเอียดเพื่อให้การสบฟันสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมากจะใช้หนังยางดึงฟันร่วมด้วย และมักจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน

ข้อมูลจาก สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

 

หมอจัดฟัน ทันตแพทย์จัดฟัน หมอจัดฟันมหิดล หมอจัดฟันจุฬา

หมอจัดฟัน มหิดล
อาจารย์หมอ นิตา วิวัฒนทีปะ DDS., MSD.,

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน Saint Louis University, USA
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Saint Louis University, USA
 • Diplomate, American Board of Orthodontic
 • อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมอจัดฟัน
อาจารย์หมอ ยิ่งมณี เจิมธเนต DDS.,MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute, University College London, UK
 • หมอจัดฟัน

หมอจัดฟัน จุฬา
คุณหมออภิญญา ตันติสิริวัฒน์ DDS., MDSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MSc., of Clinical Dentisty in Orthodontics University College of London
 • Certificate of MClinDent Orthodontics degree in UCL Eastman Dental Institute
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
หมอจัดฟันวนัสนันท์ กาวดิลก

หมอจัดฟัน
คุณหมอวนัสนันท์ กาวดิลก DDS., MSDc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน,The University College London, UK
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign

หมอจัดฟัน จุฬา
คุณหมอสุธาภา ศรีอรุโณทัย DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
หมอจัดฟัน คุณหมอวิรยา มงคลสวรรค์

หมอจัดฟัน เชียงใหม่
คุณหมอวิรยา มงคลสวรรค์ DDS., MPhil., DClinDent.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Master of Philosophy (Orthodontics), The University of Sydney, Australia.
 • Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics), The University of Sydney, Australia.
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบมองไม่เห็น Lingual Orthodontics, Australasian Society of Lingual Orthodontists.
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบมองไม่เห็น Incognito™ Appliance System, Australia.

หมอจัดฟัน
คุณหมอปิยะธิดา จิตตานันท์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign

หมอจัดฟัน
ทันตแพทย์หญิง ดร. ลัดดา วินารักษ์วงค์ DDS., PhD.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาดุษฎีบัณทิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Tokyo Medical and Dental university
 • อดีตอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหิดล

หมอจัดฟัน
คุณหมอพงษ์พิมน สุขวิสิทธ์ DDS .,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA

หมอจัดฟัน มหิดล
คุณหมออัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ DDS.,

 • DDS., (first class honours) Mahidol University
 • Master of Clinical dentistry in Orthodontics, University College London.

หมอจัดฟัน มหิดล
คุณหมอภัทราภา ศิลปสุวรรณ DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.

หมอจัดฟัน จุฬา
คุณหมออัญญานี แสงหิรัญสุข DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมอจัดฟัน จุฬา
คุณหมอสุลัยนี ก่อกิจสวัสดิ์ DDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc. of Hong Kong

หมอจัดฟัน มหิดล
คุณหมอปวัน กอบกิจสกุล DDS .,

 • DDS., Mahidol University
 • Residency training Program of Orthodontic, Mahidol University