จัดฟันดามอน 3,000 บาท
เซรามิกวีเนียร์ eMax 10500
รากฟันเทียม 29000 บาท ไม่รวมครอบฟัน
จัดฟันใส invisalign i7 49000 บาท
จัดฟันใส invisalign lite 119000 บาท
จัดฟันใส invisalign full 149000 บาท