จัดฟันดามอน 3000

 

จัดฟันใส invisalign i7

 

จัดฟันใส invisalign lite

 

จัดฟันใส invisalign full

 

เซรามิกวีเนียร์ eMax

 

รากเทียม 29000 บาท