Back to Top

ครอบฟัน

 • การบูรณะฟัน ที่สูญเสียไป

  การบูรณะช่องฟันที่หายไป ปรับเปลี่ยนรอยยิ้มจากการสบฟัน เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเอง ทันตกรรมทางด้านใส่ฟันจะช่วยในเรื่องของฟันที่สูญหายหรือฟันที่แตกหัก โดยที่ทันตแพทย์จะตรวจดูสาเหตุของฟัน ที่หายไปเพื่อทำการรักษาได้ถูกช่องทาง และช่วยแก้ไขในส่วนนั้น

 • ภาพการรักษา

  ทันตกรรมการบูรณะฟันให้สวยงามนั้นสามารถทำให้เกิดความมั่นใจในรอยยิ้มขึ้นได้ ในบางครั้งสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทันทีภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน 

 • โปรโมชั่น

  คลินิกทันตกรรมของเรามุ่งเน้นถึงมาตรฐานของความสะอาด และคุณภาพของการให้บริการด้านรักษา ที่ถูกต้องในทุกๆด้าน ดังนั้นทางคลินิกทันตกรรม จึงได้มีการนำเสนอการรักษาสุขภาพช่องปาก เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระกับผู้มารับบริการอย่างต่อเนื่อง  

 • โปรโมชั่นครอบฟัน เซรามิก

  ราคาการทำครอบฟัน แบบเซรามิกทั้งชิ้น (ไม่มีโลหะใต้ครอบฟัน)
  สวยสดใสได้ด้วย ครอบฟัน แบบ Lava ของ 3M และ IPS Empress eMax ทางคลินิกสไมล์ ซิกเนเจอร์ ได้มีการควบคุมแลปในการทำครอบฟันออกมาแล้วดูเป็นธรรมชาติ โดยใช้วัสดุเซรามิกทั้งชิ้นโดยจะให้ทั้งความสวยงามและแข็งแรง