จัดฟัน ดามอน, Damon 

จัดฟันแบบ ดามอน เป็นการจัดฟันแบบที่ไม่ต้องใช้ยางรัดฟัน จัดฟันดามอน เป็นนวัตกรรมทางด้านการจัดฟัน เป็นการเปลื่ยนแนวคิดในการรักษาคนไข้จัดฟันจากการจัดฟันแบบดั้งเดิม การจัดฟันแบบดามอนไม่ต้องใช้ยางที่เป็นสีๆรัด แต่จะใช้ระบบคลิปล็อคบนตัวเครื่องมือที่ติดกับฟันเพื่อทำงานร่วมกับลวดที่มีความสามารถพิเศษในการให้แรงที่น้อยลง ทำให้ฟันเคลื่อนได้รวดเร็วขึ้น กว่าการจัดฟันแบบทั่วไป

ประโยชน์ของการ จัดฟันแบบดาม่อน, Damon Braces system

 1. ฟันเคลื่อนตัวได้เร็วกว่า คนไข้รู้สึกปวดฟันน้อยกว่าการจัดฟันแบบธรรมดา
 2. ลดจำนวนครั้งที่ต้องมาพบทันตแพทย์จัดฟัน มาพบทันตแพทย์จัดฟัน ทุก 6-8 สัปดาห์
 3. ลดระยะเวลาในการรักษา ลดระยะเวลาในการติดเครื่องมือโดยรวม โดยเฉลี่ยประมาณ 6 เดือนเร็วกว่าปกติ
 4. ได้รับผลการรักษาที่ดี และมีเสถียรภาพ

ข้อดีของการ จัดฟันแบบ Damon ในคนไข้ผู้ใหญ่

ผู้มารับบริการหลายๆท่าน รับรู้ถึงการเปลื่ยนแปลง ไม่ใช่เฉพาะฟันเรียงที่ดีขึ้น และมีการเปลื่ยนแปลงของใบหน้าเกิดขึ้นด้วย ซึ่งหมอจัดฟัน เรียกการเปลื่ยนแปลงนี้ว่า Damon System Bracelift™ ซึ่งการเปลื่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจมีดังนี้  

 1. รอยยิ้มที่ดูเต็มขึ้น ไม่มี ช่องว่างสีดำข้างมุมปาก
 2. รูปหน้าดูสมดุลขึ้น
 3. รูป contour ของริมผีปากดูดีขึ้น
 4. ฟันเรียงตัวดีขึ้น

 

 

 

 

 

ก่อนการจัดฟันเร่งด่วน ดามอน 

หลังการจัดฟันเร่งด่วน ดามอน

 

*ข้อมูลจากบริษัทผู้ผลิต Damon Braces, Ormco corporation. 

 

จัดฟันดามอน ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

หมอจัดฟันแบบดามอน ของ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์

อาจารย์หมอจัดฟันมหิดล นิตา วิวัฒนทีปะ

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน Saint Louis University, USA
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Saint Louis University, USA
 • Diplomate, American Board of Orthodontic
 • อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ หมอจัดฟัน ยิ่งมณี เจิมธเนต DDS.,MSc.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute, University College London, UK

หมอจัดฟันจุฬา  อภิญญา ตันติสิริวัฒน์ DDS., MDSc.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MSc., of Clinical Dentisty in Orthodontics University College of London
 • Certificate of MClinDent Orthodontics degree in UCL Eastman Dental Institute
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.

หมอจัดฟัน วนัสนันท์ กาวดิลก DDS., MSDc.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน,The University College London, UK
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.

อาจารย์หมอจัดฟัน สุธาภา ศรีอรุโณทัย DDS., MSc.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.

อาจารย์หมอจัดฟัน ปิยะธิดา จิตตานันท์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.

หมอจัดฟัน จุติพร ไพรวัฒนานุพันธ์ DDS., MSc.,,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาดุษฎีบัณทิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, Tokyo Medical and Dental University
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.