invisalign Diamond Provider 2017


ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน invisalign ของศูนย์ทันตกรรม BIDC เข้ารับรางวัล invisalign Diamond Provider 2017 ที่โรงแรม Pullman Bangkok King Power ในวันที่ 1 มีนาคม 2561
รางวัล invisalign Diamond Provider เป็นรางวัลที่คลินิกทันตกรรม BIDC และทีมทันตแพทย์จัดฟันมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ซึ่งถือเป็นรางวัลที่มอบให้ศูนย์ทันตกรรมและทันตแพทย์ที่ให้บริการการจัดฟัน invisalign กว่า 151 – 400 เคส/ปี โดยทุกเคสได้รับการรักษาและผลการรักษาเป็นไปตามแผนการรักษาที่วางไว้