ทำไมต้องใส่ รีเทนเนอร์ หลังจัดฟัน และรีเทนเนอร์ แบบไหนดี?

รีเทนเนอร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการใส่เพื่อคงสภาพฟันสำหรับผู้ที่จัดฟันเสร็จแล้ว โดยจะช่วยคงสภาพให้ฟันที่จัดเสร็จแล้วอยู่ในตำแหน่งใหม่ โดยส่วนใหญ่แล้วทันตแพทย์จะแนะนำให้คนไข้ใส่รีเทนเนอร์ตลอดเวลา ยกเว้นตอนทานข้าวและตอนแปรงฟันเท่านั้นที่ต้องถอดออก  เพราะหากไม่ใส่รีเทนเนอร์ ฟันที่จัดเสร็จแล้วก็มีโอกาสที่จะค่อยๆล้ม หรือกลับไปเป็นสภาพเดิม อาจมีการบิดเบี้ยวของแนวฟันได้ และอาจทำให้ต้องกลับมาจัดฟันอีกครั้งซึ่งทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้

ประเภทของรีเทนเนอร์
    1. Hawley Retainer (รีเทนเนอร์แบบลวด)
    2. Clear Retainers (รีเทนเนอร์แบบใส)
    3. Fixed Retainers (รีเทนเนอร์แบบติดแน่น)

Hawley Retainer (รีเทนเนอร์แบบลวด) 

    รีเทนเนอร์แบบลวด เป็นเครื่องมือคงสภาพฟัน ที่ทำมาจากโลหะเส้นเล็กๆ ทันตแพทย์จะออกแบบให้มีลักษณะโอบฟันด้านหน้าไว้ ยึดไว้ด้วยแผ่นวัสดุอะคริลิคสีสันต่างๆที่คนไข้ต้องการ ทันตแพทย์ส่วนใหญ่จะแนะนำให้คนไข้ให้รีเทนเนอร์ชนิดนี้ เนื่องจากมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อจัดเรียงฟันคนไข้ได้อีกเล็กน้อย

Clear Retainers (รีเทนเนอร์แบบใส)
เป็นรีเทนเนอร์ที่มีลักษณะใส สังเกตเห็นได้ยาก รีเทนเนอร์ประเภทนี้ต้องดูแลมากกว่ารีเทนเนอร์ประเภทอื่นๆ เพราะแตกหักได้ง่ายกว่าแบบลวด และอาจผิดรูปได้หากกระทบกับของที่ร้อนมากๆ
Fixed Retainers (รีเทนเนอร์แบบติดแน่น)


รีเทนเนอร์ประเภทนี้มีลักษณะเป็นเส้นลวดเล็กๆยึดติดแน่นกับด้านหลังของฟันหน้า ทำให้คนทั่วไปมองไม่เห็นว่าสวมใส่รีเทนเนอร์อยู่ ต้องทำการยึดติดหรือถอดออกโดยทันตแพทย์เท่านั้น คนไข้ที่ใส่รีเทนเนอร์ประเภทนี้จะต้องดูแลทำความสะอาดช่องปากและใช้ไหมขัดฟันให้ดี เนื่องจากการดูแลทำความสะอาดจะทำได้ค่อนข้างยากกว่าการสวมใส่รีเทนเนอร์ประเภทอื่นๆ  

การดูแลรักษารีเทนเนอร์แบบถอดได้:  
    • เมื่อถอดรีเทนเนอร์ออก ให้ทำความสะอาดด้วย น้ำอุ่นเล็กน้อยหรือ น้ำอุณหภูมิปกติ ห้ามทำความสะอาดด้วยน้ำที่ร้อนจัด เพราะอาจทำให้รีเทนเนอร์ผิดรูปร่างจากเดิมไปได้ 
    • ถอดแช่รีเทนเนอร์ในน้ำยาทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้ง ปฏบัติตามคู่มือที่ทันตแพทย์ให้ไป อย่าแช่ไว้นานเกินความจำเป็น และไม่ควรแช่ค้างคืนหรือทั้งวัน ล้างออกให้สะอาดหลังจากแช่ทิ้งไว้
    • สามารถใช้แปรงสีฟันขนนิ่มแปรงด้วยยาสีฟันที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนแปรงทำความสะอาดรีเทนเนอร์ได้
    • ควรเข้ารับการตรวจเช็ครีเทนเนอร์ และสุขภาพฟันเป็นประจำทุก 6 เดือน

การดูแลรักษารีเทนเนอร์แบบติดแน่น :  
    • ใช้แปรงสีฟันแปรงทำความสะอาดรีเทนเนอร์ในแนวตั้งให้ทั่วถึง 
    • ใช้ไหมขัดฟัน “Superfloss” ทำความสะอาดระหว่างช่องว่างของฟันเพื่อการทำความสะอาดที่ทั่วถึง
    •  ควรเข้ารับการตรวจเช็ครีเทนเนอร์แบบติดแน่น และตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำทุก 6 เดือน